Program Maluch+2021 w gminie Choroszcz

Gmina Choroszcz (beneficjent Modułu 2 Programu Maluch+2021) otrzymała środki finansowe w kwocie 16 200,00 zł.

RP.png

 

Gmina Choroszcz (beneficjent Modułu 2 Programu Maluch+2021) otrzymała środki finansowe w kwocie 16 200,00 zł. z dotacji celowej budżetu państwa na podstawie art. 63 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 na funkcjonowanie miejsc opieki w Żłobku Samorządowym nr 1 w Choroszczy, przy ul. Powstania Styczniowego 1.

Powrót na początek strony