Wielopokoleniowa Strefa Wypoczynku

W Choroszczy przy ul. R. Traugutta wraz z końcem września 2019 roku powstała, łącząca pokolenia – Wielopokoleniowa Strefa Wypoczynku. To nowo zagospodarowany teren bezpiecznej rekreacji i kontemplacji: istniejąca strefa wypoczynku została wyposażona w plac zabaw dla dzieci, siłownię zewnętrzną – z myślą o młodzieży i dorosłych, w stoły do gry w szachy, stoły piknikowe, a istniejące w oddaleniu miejsce kontemplacji religijnej, zostało gustownie odseparowane zielenią i odpowiednio zagospodarowane. W ten sposób w Choroszczy powstanie obszar prawdziwie łączący pokolenia.

Blisko 700 m2 przestrzeni przy ul. R. Traugutta w Choroszczy zostało uporządkowane i wyraźnie podzielone na trzy strefy: plac zabaw odseparowany od siłowni niskim płotem z furtką, całość tej części zyskała bezpieczną nawierzchnię z trawy oraz gdzieniegdzie z piasku. Z kolei obecne miejsce z istniejącym krzyżem, zostało oddzielone od reszty przestrzeni nasadzeniami z drzew, wyposażone w ławki i utwardzone kostką. Całość została uporządkowana i przygotowana do korzystania z niej przez wszystkich mieszkańców, niezależnie od wieku.

Wielopokoleniowa strefa bezpiecznego wypoczynku przy ul. R. Traugutta w Choroszczy została również ogrodzona na zewnątrz niskim ogrodzeniem z furtką, przy którym stanął stojak na rowery. Na całej działce stanęły kosze na śmieci i ławki, aby wszyscy: dzieci, seniorzy, młodzież, dorośli i całe rodziny mogli korzystać z tej przestrzeni w sposób bezpieczny, komfortowy i spełniający ich potrzeby.

Budowa wielopokoleniowej strefy wypoczynku przy ul. R. Traugutta w Choroszczy realizowana jest jako zadanie pt.: „Budowa placu zabaw, siłowni plenerowej wraz ze strefą relaksu przy ul. Traugutta w Choroszczy”, które uzyskało dofinansowanie Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019.

Wartość inwestycji: ponad 98 tys. zł, wsparcie MSiT to kwota 49,2 tys. zł.

Powrót na początek strony