Gmina Choroszcz coraz bardziej dostępna

Gmina Choroszcz realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Zwiększenie dostępności w Gminie Choroszcz” w ramach projektu: „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

logotyp.png

W ramach przedsięwzięcia zostanie przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami łazienka na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2  (prace już trwają).

Siedziba budynku zostanie wyposażona w udogodnienia ułatwiające osobom ze szczególnymi potrzebami realizowanie spraw w Urzędzie, takich między innymi, jak:

-  pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących

-  przenośny powiększalnik elektroniczny

-  urządzenie lektorskie

- tablica tyflograficzna

- oznaczenia wewnątrz budynku ułatwiające poruszanie się po obiekcie (strzałki, piktogramy, tabliczki kierunkowe)

- tabliczki informacyjne  w języku Braille’a na drzwi

- stół i krzesła do punktu obsługi osób ze szczególnymi potrzebami

- nakładki antypoślizgowe na schody przed budynkiem oraz taśmy ostrzegawcze na schody wewnętrzne

- dzwonek przed drzwiami wejściowymi.

Koszt całości przedsięwzięcia to 120 683,80 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 89 683,80 zł. Środki własne Gminy Choroszcz: 31 00,00 zł.

Fot. www.pixabay.compfron.png

Powrót na początek strony