Rewitalizacja Miejsca Pamięci: Wzgórza Straceń – „Szubienicy”

Miejsce Pamięci Narodowej, Wzgórze Straceń – „Szubienica” zostało gruntownie zmodernizowane: uporządkowano przestrzeń wzgórza, zachowując przy tym dostojeństwo miejsca i jego historyczną funkcję: postała tablica pamiątkowa z nazwiskami powstańców, zmodernizowano kopiec, ustawiono 17 kamiennych krzyży; przystosowano wzgórze do przyjęcia większej liczby odwiedzających i gości. Choroszczańska "Szubienica" nie tylko nadal upamiętnia ważne dla gminy Choroszcz historyczne chwile i bohaterów tej ziemi, ale przede wszystkim służy współczesnym i przyszłym pokoleniom.

MKIDNChoroszcz                                                 

Inwestycja: „Zagospodarowanie Miejsca Pamięci Narodowej z 1863 r. na Wzgórzu „Szubienica
dofinansowana w ramach

Programu WSPIERANIE OPIEKI NAD MIEJSCAMI PAMIECI I TRWAŁYMI UPAMIETNIENIAMI W KRAJU
ze środków finansowych Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 Wartość projektu: 585 480,00 zł
Środki finansowe Ministra: 140 000,00 zł
Wkład własny Gminy Choroszcz: 445 480,00 zł

Zakres Projektu:
1) Roboty rozbiórkowe
2) Wycinka drzew
3) Budowa ścian oporowych – gazonów
4) Budowa schodów terenowych głównych i bocznych
5) Wykonanie tablicy pamiątkowej z pomnikiem
6) Wykonanie grupy krzyży pamiątkowych
7) Budowę nawierzchni na wzgórzu z kostki i płyt kamiennych
8) Nasadzenia zieleni
9) Wyposażenie miejsca w elementy małej architektury

ŚCIANY OPOROWE: W pierwszej kolejności wykonane zostaną ławy fundamentowe wylewane z betonu, następnie ściany zaprojektowane jako monolityczne, żelbetowe wylewane z betonu, a zbrojenie ścian siatką z prętów ułożoną gdzie poziom gruntu jest wyższy. Ściany izolowane zostaną przeciwwilgociowo od strony gruntu izolacją z powłokowych mas bitumicznych. Okładziny ścian od zewnątrz betonowe, zabezpieczone farbą elewacyjną bezbarwną wodoodporną, wodoszczelną i elastyczną, zapewniającą ochronę przed wnikaniem wilgoci i związków przyspieszających korozję. Na murach oporowych wykonane zostaną siedziska z podłużnych elementów drewnianych, mocowanych na konstrukcji stalowej. Siedziska w formie wpuszczanych ławek na projektowanych ścianach oporowych okalających istniejące drzewa.

SCHODY TERENOWE: Stopnice i podstopnice schodów wykonane z płomieniowanych płyt granitowych. Barierki z pochwytem umieszczone na wysokości 110 cm.

TABLICA UPAMIĘTNIAJĄCA: Konstrukcja tablicy wylana zostanie z betonu, a jej krawędzie zostaną frezowane pod odpowiednim kątem, oraz umieszczona na ławie fundamentowej posadowionej na głębokości 120 cm poniżej przyległego terenu.

POMNIK Z 1989 r.: Istniejący pomnik przedstawia kopiec kamienny z wbitymi weń metalowymi szablami, mieczami, włóczniami, zostanie przeniesiony a elementy kamienne tworzące formę kopca należy rozebrać i po przesunięciu pomnika odtworzyć z polnych kamieni łupanych. Elementy metalowe należy dokładnie oczyścić i pomalować w kolorze czarnym. Pomnik zostanie posadowiony na stopie fundamentowej.

KRZYŻE PAMIĄTKOWE: Na wzgórzu po stronie wschodniej zaprojektowano krzyże pamiątkowe w ilości 17 sztuk. Na wybranych płytach kamiennych znajdujących się nieznacznie ponad płaszczyzną nawierzchni utwardzonej znajdować się będzie wypiaskowany herb powstańczy z 1863 r.

NAWIERZCHNIA TERENU NA WZGÓRZU: Materiał użyty do utwardzenia terenu to płyta kamienna granitowa o wymiarach 80x80 cm, gr. 6 cm.

Powrót na początek strony