Aktualności

 • Ilustracja do artykułu woman-sitting-at-table-and-using-laptop-with-tea-cup-in-background.jpg

  Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie dane będą zbierane? Wiesz już?

  Główny Urząd Statystyczny informuje, że podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2020 będą zbierane dane, które pozwolą na utworzenie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstwach domowych. Wiedza ta jest niezbędna do realizacji polityki rolnej i społecznej na wsi w skali lokalnej, regionalnej, jak i krajowej. Dane zebrane dzięki spisowi pozwolą ocenić skuteczność instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz dokonać analizy zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010-2020. Będą one wykorzystywane również w negocjacjach dotyczących rodzaju oraz wielkości dopłat dla rolnictwa i obszarów wiejskich.

 • Ilustracja do artykułu #Wiktoria1920_przycięty4.png

  #Wiktoria1920 – pokażmy lokalne pamiątki wojny polsko-bolszewickiej

  Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udziału w kampanii związanej z poszukiwaniem lokalnych pamiątek i nawiązań do okresu wojny polsko-bolszewickiej. Zachęca do odnalezienia w naszych miejscowościach upamiętnień, skojarzeń i świadectw związanych z wydarzeniami sprzed stu lat, sfotografowania ich i udostępnienia zdjęcia w mediach społecznościowych z opisem #Wiktoria1920. Wybrane zdjęcia zostaną wykorzystane do stworzenia kolażu słowa „Wiktoria1920”, który upamiętni setną rocznicę wojny polsko-bolszewickiej. Pokażmy, że pamiętamy o historii sprzed stu lat!

 • Ilustracja do artykułu Bitwa pod Złotorią_PLAKAT.png

  100-lecie Bitwy pod Złotorią – zapraszamy na rekonstrukcję historyczną

  W związku z przydającym w roku 2020 stuleciem wojny polsko-bolszewickiej, a także z uwagi na ustanowienie przez Sejm RP roku 2020 – Rokiem Bitwy Warszawskiej, Zarząd OSP RP w Złotorii zaprasza mieszkańców gminy Choroszcz oraz wszystkich zainteresowanych na rekonstrukcję Bitwy pod Złotorią z 1920 roku.

 • Ilustracja do artykułu RADA MIEJSKA 2020.jpg

  Zmiany w Radzie Miejskiej w Choroszczy

  Pan Piotr Paweł Dojlida, po 20-miesięcznej przewie, dołączył do grona radnych miejskich w Choroszczy. Zastąpił w tej funkcji Panią Wiolettę Kowieską, która w pierwszych miesiącach 2020 roku złożyła mandat radnej. Uroczyste podziękowanie za pełnienie samorządowej funkcji, a także zaprzysiężenie nowego radnego odbyło się w czwartek 30 lipca 2020 roku podczas XVI Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy.

 • Ilustracja do artykułu Plakat-bezpieczne-wakacje-png-840x320.png

  Bezpieczne Wakacje 2020

  Trwają wakacje. Na pewno są one inne od tych w poprzednich latach, z uwagi na pandemię koronawirusa. W te wakacje musimy szczególnie uważać: musimy być ostrożni i odpowiedzialni. Oprócz stosowania się do ogólnych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku, dodatkowo należy stosować się do ograniczeń w związku z COVID-19. Przypominamy, że obecnie pod warunkiem zachowania odstępu od innych osób, w otwartej przestrzeni nie musimy zasłaniać nosa i ust. Maseczki są jednak nadal konieczne w przestrzeniach zamkniętych m.in. w sklepach, autobusach czy pociągach.

 • Ilustracja do artykułu yV8CjyMj_400x400.jpg

  Modernizacja linii kolejowej na odcinku Łapy-Białystok – obwieszczenie Wojewody Podlaskiego

  Wojewoda Podlaski zawiadamia, iż w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku, w Wydziale Architektury i Budownictwa, wszczęte zostało postępowanie administracyjne na wniosek PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę, przebudowę, rozbudowę i rozbiórkę linii kolejowej nr 6 (E75), w tym na odcinku Łapy-Białystok.

 • Ilustracja do artykułu candle-2918275_1920.jpg

  Miejsca handlowe przy Cmentarzu w Choroszczy – zarezerwuj

  Urząd Miejski w Choroszczy informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Choroszczy nr 337/2018, regulującym zasady zajęcia pasa drogi wewnętrznej pod stanowiska handlowe w obrębie cmentarza w Choroszczy w okresie od 28 października do 4 listopada, od 1 sierpnia br. można składać wnioski w tej sprawie. Podobnie jak w latach ubiegłych stanowiska są zlokalizowane przy ul. Kościukowskiej i pl. ks. A. Ostrowskiego w Choroszczy. W odpowiedzi na apel dzierżawców ustalono, od 2018 roku obowiązuje zasada, że jeden podmiot może wnioskować o maksymalnie trzy stanowiska handlowe łącznie w obu lokalizacjach.

Powrót na początek strony