Aktualności

 • BEZPIECZNE PODLASIE foto v1_BANNER.jpg

  Wojskowe Zgrupowanie Zadaniowe Podlasie

  Misja Wojska Polskiego na Podlasiu to nie tylko ochrona granic – to także partnerstwo w budowaniu silnej wspólnoty. Działania Sił Zbrojnych nie ograniczają się zaś do obecności w sytuacjach kryzysowych, ale są też wsparciem dla lokalnych inicjatyw i działań prewencyjnych.

 • HDK_2023_bannerINNY.png

  Podziel się krwią w lutym – zapraszamy!

  Jeszcze przed Walentynkami – w pierwszą niedzielę lutego, Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński wraz ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi, Oddziałem w Choroszczy zapraszają, by 4 lutego 2024 r. w godzinach 9.00-13.00 w ambulansie na Placu dr. Zygmunta Brodowicza w Choroszczy honorowo oddać krew. Podzielmy się bezcennym darem życia! Gorąco zachęcamy!

 • 421883550_702124365424462_8320159029572058692_n.jpg

  Lodowisko Biały Orlik w Choroszczy już działa!

  Po długich pracach przygotowawczych oraz naprawie, jak się okazało, nieco już zaniedbanego sprzętu, udało się otworzyć lodowisko Biały Orlik w Choroszczy. Zapraszamy wszystkich miłośników łyżew.

 • Choroszcz_HERB_bez tła 171x197.png

  Gmina Choroszcz sprzedaje nieruchomości

  Burmistrz Choroszczy ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnych, położonych w obrębie Kościuki, gm. Choroszcz o nr geod. 437/3, 437/4, 437/5 (KW BI1B/00197012/2).

 • Choroszcz_HERB_bez tła 171x197.png

  Gmina Choroszcz przeznacza do dzierżawy nieruchomości

  Burmistrz Choroszczy informuje o przeznaczeniu do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomość stanowiącą własność Gminy Choroszcz o nr geod. 102/1, położoną w obrębie Kościuki, gm. Choroszcz, na okres do 3 lat

 • Choroszcz_HERB_bez tła.png

  Gmina Choroszcz sprzedaje nieruchomości

  Burmistrz Choroszczy informuje o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Choroszcz, położone w obrębie Żółtki gmina Choroszcz, wymienione w wykazie nr 1/2024 stanowiącym załącznik do niniejszej informacji.

 • stypendia(3).png

  Rekrutacja do przedszkoli i I klas szkół w gminie Choroszcz

  Burmistrz Choroszczy, Zarządzeniem nr 556/2024 z dnia 273stycznia 2024 r. określił terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choroszcz. Szczegóły przedstawiamy w tabeli poniżej, a także publikujemy w plikach dołączonych osobno poniżej artkułu.

Powrót na początek strony