Gmina Choroszcz sprzedaje nieruchomości

Burmistrz Choroszczy informuje o sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Choroszcz. Szczegóły oferty znajdują się poniżej. Zapraszamy do zaintersowania się ofertą Gminy Choroszcz.

hammer-gb75a932f4_1920.jpg

 

WYKAZ Nr 1/2023 Nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

  1. OPIS NIERUCHOMOŚCI: działka o nr. geod. 354/62, o pow. 0,0928 ha, (użytek: RV – 0,0928ha), położona w obrębie 31 – miasto Choroszcz, KW BI1B/00161574/8

PRZEZNACZENIE: Nieruchomość niezabudowana, mająca kształt zwarty, zbliżony do prostokąta. Położona na terenie o dotychczasowym sposobie użytkowania – rolniczym, na skraju rozproszonej wśród gruntów rolnych, nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w odległości ok. 0,5 km na północny zachód od skraju zwartej zabudowy miejskiej, skupionej przy ul. Piaskowej i w odległości ok. 1 km na zachód od siedziby władz miejskich. Działka jest położona na wyraźnej górce. Jest to teren niezagospodarowany, zachwaszczony i częściowo porośnięty kilkunastoletnim samosiewem liściastym. Działka na północnym zachodzie przylega do pozbawionej uzbrojenia, projektowanej, nieurządzonej drogi.

Nieruchomość, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela, pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), tereny drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nieokreślone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

CENA NIERUCHOMOŚCI (netto): 190 983,00 zł

INFORMACJE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY: zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

UWAGI: Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

  1. OPIS NIERUCHOMOŚCI: działka o nr. geod. 354/63, o pow. 0,1153 ha, (użytek: RV – 0,1153ha), położona w obrębie 31 – miasto Choroszcz, KW BI1B/00161574/8

PRZEZNACZENIE: Nieruchomość niezabudowana, mająca kształt zwarty, zbliżony do trapezu. Położona na terenie niezagospodarowanym o dotychczasowym sposobie użytkowania – rolniczym, na skraju, rozproszonej wśród gruntów rolnych, nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w odległości ok. 0,5 km na północny zachód od skraju zwartej zabudowy miejskiej skupionej przy ul. Piaskowej i w odległości ok. 1 km na zachód od siedziby władz miejskich. Działka jest położona na wyraźnej górce. Jest to teren niezagospodarowany, zachwaszczony i częściowo porośnięty kilkunastoletnim samosiewem liściastym. Działka przylega południowo-zachodnią granicą do ul. Piaskowej o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż której rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej: elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna sanitarna i telefoniczna. 

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny usług przemysłowych, składowych, w tym budowlanych i handlowych, w tym handlu hurtowego (profil produkcyjny rzemieślniczy i usługowy bez ograniczeń w zależności od potrzeb właściciela, pod warunkiem zawarcia ewentualnych uciążliwości w granicach własnej działki), tereny drobnego przemysłu i rzemiosła usługowego, usługi inne nieuciążliwe nieokreślone w planie miejscowym (obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki) oraz tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

CENA NIERUCHOMOŚCI (netto): 260 851,00 zł

INFORMACJE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY: zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

UWAGI: Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

  1. OPIS NIERUCHOMOŚCI: działka o nr. geod. 355/3, o pow. 0,0892 ha, (użytek: N – 0,0001ha i RVI – 0,0891ha), położona w obrębie 31 – miasto Choroszcz, KW BI1B/00146058/4

PRZEZNACZENIE: Nieruchomość niezabudowana, mająca kształt foremny, zbliżony do kwadratu. Położona jest na niezagospodarowanym terenie o dotychczasowym sposobie użytkowania – rolniczym, na skraju rozproszonej wśród gruntów rolnych, nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w odległości ok. 0,5 km na północny zachód od skraju zwartej zabudowy miejskiej skupionej przy ul. Piaskowej i w odległości ok. 1 km na zachód od siedziby władz miejskich. Działka jest położona na wyraźnej górce. Jest to teren niezagospodarowany, zachwaszczony i częściowo porośnięty kilkunastoletnim samosiewem liściastymi pozostałościami nasadzeń owocowych. Działka przylega północno-zachodnią granicą do ul. Kolonia Gaj o nawierzchni żwirowej, wzdłuż której jest rozprowadzona sieć telefoniczna.

Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie wolnostojącej lub bliźniaczej i zabudowę usługową.

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

CENA NIERUCHOMOŚCI (netto): 183 574,00 zł

INFORMACJE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY: zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

UWAGI: Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

  1. OPIS NIERUCHOMOŚCI: działka o nr. geod. 355/4, o pow. 0,0896 ha (użytek: N – 0,0230ha, PsVI – 0,0666ha), położona w obrębie 31 – miasto Choroszcz, KW BI1B/00146058/4

PRZEZNACZENIE: Nieruchomość niezabudowana, mająca kształt foremny, zbliżony do kwadratu. Położona jest na niezagospodarowanym terenie o dotychczasowym sposobie użytkowania rolniczym, na skraju rozproszonej wśród gruntów rolnych, nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w odległości ok. 0,5 km na północny zachód od skraju zwartej zabudowy miejskiej skupionej przy ul. Piaskowej i w odległości ok. 1 km na zachód od siedziby władz miejskich. Działka jest położona na wyraźnej górce. Jest to teren niezagospodarowany, zachwaszczony i częściowo porośnięty kilkunastoletnim samosiewem liściastymi pozostałościami nasadzeń owocowych. Działka przylega na południowym zachodzie do pozbawionej uzbrojenia, projektowanej nieurządzonej drogi. Nieruchomość w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w formie wolnostojącej lub bliźniaczej i zabudowę usługową.

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska w Choroszczy nie podjęła uchwały o ustanowieniu obszaru rewitalizacji.

CENA NIERUCHOMOŚCI (netto): 184 396,00 zł

INFORMACJE O PRZEZNACZENIU DO SPRZEDAŻY: zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

UWAGI: Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz.  ze zm.), wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Link do Zarządzenia Burmistrza Choroszczy Nr 515/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 roku.

Sprostowanie omyłki pisarskiej: Link do Zarządzenia Burmistrza Choroszczy Nr 521/2023 z dnia  7 września 2023 roku.

Fot. www.pixabay.com

Powrót na początek strony