Informacja o wynikach przetargu na sprzedaż nieruchomości

który odbył się w dniu 07 listopada 2023 r. o godz. 12:00 w Urzędzie Miejskim w Choroszczy (pierwszy)

Ilustracja do artykułu herb bez tla.png

Burmistrz Choroszczy informuje, że w dniu 07 listopada 2023 r. o godz. 1200 w Urzędzie Miejskim w Choroszczy odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

- niezabudowanej o nr geod. 354/62 o pow. 0,0928 ha KW BI1B/00161574/8 położonej
w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz, stanowiącej własność Gminy Choroszcz.
Do przetargu zostało dopuszczonych 2 uczestników. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 190 983,00 zł (netto), najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła 193 000,00 zł (netto), na nabywcę przedmiotowej nieruchomości została wyłoniona spółka SWING B. Samojłowicz, A. Stefanowicz Spółka Jawna, ul. Owsiana 2C, 15-837 Białystok;

- niezabudowanej o nr geod. 354/63 o pow. 0,1153 ha KW BI1B/00161574/8 położonej
w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz, stanowiącej własność Gminy Choroszcz. Do przetargu zostało dopuszczonych 2 uczestników. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 260 851,00 zł (netto), najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła 309 000,00 zł (netto), na nabywcę przedmiotowej nieruchomości została wyłoniona spółka SWING B. Samojłowicz, A. Stefanowicz Spółka Jawna, ul. Owsiana 2C, 15-837 Białystok;

- niezabudowanej o nr geod. 355/3 o pow. 0,0892 ha KW BI1B/00146058/4 położonej
w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz, stanowiącej własność Gminy Choroszcz.
Do przetargu został dopuszczony 1 uczestnik. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła
183 574,00 zł (netto), najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła 185 414,00 zł (netto) na nabywcę przedmiotowej nieruchomości została wyłoniona spółka PROGRESS INVESTMENTS Spółka z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki nr 1D, 16-070 Choroszcz,

- niezabudowanej o nr geod. 355/4 o pow. 0,0896 ha KW BI1B/00146058/4 położonej
w obrębie miasta Choroszcz, gm. Choroszcz, stanowiącej własność Gminy Choroszcz.
Do przetargu został dopuszczony 1 uczestnik. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła
184 396,00 zł (netto), najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła 186 246,00 zł (netto) na nabywcę przedmiotowej nieruchomości została wyłoniona spółka PROGRESS INVESTMENTS Spółka z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki nr 1D, 16-070 Choroszcz

Powrót na początek strony