SP Choroszcz w projekcie „Ekologiczna szkoła”

Fakt, że uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy są zakręceni ekologicznie, to jest jasne jak słońce. Nie sposób bowiem wymienić projektów, działań i aktywności, w których choroszczańska młodzież była lub jest zaangażowana. Nie dziwi nas więc, że obecnie bierze udział w projekcie „Ekologiczna szkoła”.

Globalni_Eko1.jpg

W jego ramach, głównie uczennice grupy „Globalni w Choroszczy”, uczestniczyły w webinarze pt.: „Ziemia jako ekosystem społeczno-przyrodniczy” zorganizowanym przez CEO w Warszawie. Zastanawiały się nad tym, na czym opiera się relacja człowieka z przyrodą? Jakie role przypadają poszczególnym elementom ekosystemu, w którym funkcjonujemy? Jak możemy chronić planetę od dalszej degradacji?

Nawet jeśli odpowiedzi nie zawsze są jednoznaczne, sam fakt zastanawiania się nad nimi, uzmysławiania – jest istotny. Gratulujemy więc choroszczańskiej młodzieży zaangażowania w tak potrzebne społecznie projekty.

Powrót na początek strony