Położenie Gminy Choroszcz

Gmina Choroszcz jest położona w środkowej części województwa podlaskiego oraz zachodniej części powiatu białostockiego, przy ważnym drogowym szlaku komunikacyjnym Warszawa–Białystok (droga ekspresowa S8) oraz planowanej Południowej Obwodnicy Białegostoku (S19, Via Carpatia).

Mapa gminy Choroszcz

Źródło: www.choroszcz.e-mapa.net.

Gmina Choroszcz wchodzi w skład Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF), obejmującego miasto Białystok i gminy ościenne, tworzące zintegrowaną, funkcjonalną całość. BOF, w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, został uznany za tak zwany „Obszar Strategicznej Interwencji” i wyróżniony jako najsilniejszy biegun wzrostu, który oddziałuje na cały region. Ważnym wymiarem rozwoju tego obszaru jest współpraca Białegostoku z gminami otoczenia, tak więc również z gminą Choroszcz (Por. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020, wersja 3, s. 6).

Od wschodu gmina Choroszcz graniczy z miastem Białystok oraz gminą Juchnowiec Kościelny, od południa z gminami: Łapy i Turośń Kościelna, od zachodu z gminami: Kobylin-Borzymy i Sokoły, a od północy z gminami: Tykocin i Dobrzyniewo Duże. Zachodnia granica gminy biegnie bagienną doliną Narwi, wśród labiryntu wodnego „polskiej Amazonii” Narwiańskiego Parku Narodowego. Park, wraz z otuliną, jest Obszarem Specjalnej Ochrony Ptaków w ramach europejskiej sieci Natura 2000.

***

Powierzchnia gminy Choroszcz wynosi ok. 164 km2, w tym miasto Choroszcz zajmuje obszar 16,8 km2. Miasto Choroszcz – siedziba władz gminy, oddalone jest o ok. 14 km od stolicy województwa – Białegostoku

Powrót na początek strony