„Korpus Wsparcia Seniorów” w Choroszczy w 2023 roku

Program osłonowy wspierający seniorów w wieku 65 lat i powyżej, będących w potrzebie ponownie rusza w Gminie Choroszcz. W jego ramach srebrni choroszczanie otrzymają pomoc przy realizacji codziennych podstawowych potrzeb tj. zakupy czy umówienie wizyty u lekarza, jak również zostaną wyposażeni w specjalne tzw. opaski życia, pozwalające, w razie nagłych zdarzeń, zaalarmować odpowiednie służby ratunkowe.

KorpusWsparciaSeniorów_1920x810.jpg

Rada Miejska w Choroszczy, uchwałą nr XLV/449/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. zaaprobowała „Korpus Wsparcia Seniorów” – jako instrument wparcia srebrnych mieszkańców Gminy Choroszcz na 2023 rok. Podobnie jak roku temu, obecnie pomocą może być objętych około 40 osób. Na ten cel Gmina Choroszcz otrzyma dofinansowanie w kwocie ponad 46 tys. zł.

Gminny Program „Korpus Wsparcia Seniorów” jest programem osłonowym. Jego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania osób w wieku 65 lat i więcej w miejscu ich zamieszkania, poprzez umożliwienie im dostępu do tzw. opieki na odległość. Dotyczy to seniorów, którzy, z uwagi na stan zdrowia, borykają się z problemami związanymi z samodzielnym funkcjonowaniem; nawet jeśli samodzielnie prowadzą gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, nie są w stanie w sposób wystarczający otrzymać opiekę w codziennym swoim funkcjonowaniu, w zakresie, jaki odpowiada ich potrzebom.

„Korpus Wsparcia Seniorów” realizowany w dwóch modułach:

- moduł I: zapewnia wsparcie seniorom w wieku 65+ przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie oraz wynikających z potrzeb rozeznanych przez M-GOPS w Choroszczy, takich na przykład jak: zakupy, pomoc w realizacji spraw urzędowych, umówienie wizyty lekarskiej, wykupienie leków i podobne. W zapewnienie seniorom wypełniania ich codziennych podstawowych potrzeb, mogą być zaangażowani w program wolontariusze, w tym również działacze środowisk młodzieżowych i obywatelskich;

- moduł II: koncentruje się na poprawie bezpieczeństwa osób starszych oraz umożliwia im samodzielne funkcjonowanie w miejscu zamieszkania przez zwiększanie dostępu do tzw. opieki na odległość. W ramach tego modułu Gmina Choroszcz wyposaży seniorów w specjalne opaski życia – opaski pierwszej pomocy, które noszone na ręce, w razie nagłego wypadku – zasłabnięcia czy niemocy, pozwolą seniorom szybko wezwać pomoc.

„Korpus Wsparcia Seniorów” jest instrumentem rocznym i w naszej gminie trwa do 31 grudnia 2023 r. – mówi Robert Wardziński Burmistrz Choroszczy. Obejmie swoim zasięgiem seniorów w wieku 65 lat i więcej. Udzielane wsparcie seniorom nie zależy od kryterium dochodowego, nie jest też przyznawane w drodze decyzji administracyjnej. Wynika ono z wiedzy i rozeznania potrzeb w terenie, identyfikowanych przez pracowników naszego M-GOPS podczas ich codziennej pracy – dodaje. Wsparcie w ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” w Gminie Choroszcz udzielane jest osobom zgłaszającym się, zarówno przez ogólnopolską infolinię, jak również bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy. Po zakwalifikowaniu do programu, pracownik M-GOPS ustala z seniorem szczegółowy zakres wsparcia i terminy świadczenia usług. Cieszymy się, że w 2023 roku również możemy zaoferować naszym potrzebującym seniorom taką bezpośrednią pomoc – konkluduje włodarz Gminy Choroszcz. 

W ramach „Korpusu Wsparcia Seniorów” realizowanego w Gminie Choroszcz w 2022 roku, pomocą w zakresie świadczenia usług seniorom w miejscu zamieszkania, objętych zostało 41 seniorów w wieku 65 lat i więcej. Przewiduje się, że podobna liczbowo grupa seniorów otrzyma wsparcie również w 2023 roku.

Gminny Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 jest programem osłonowym w rozumieniu przepisu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268, 1981, 2270, z 2022 r., poz. 1, 66, 1079, 1692, 1700, 1812, 1967, 2127, 2140, z 2023 r., poz. 186) dotyczącym realizacji zadań własnych gminy. Program został utworzony w związku z ustanowieniem przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej rządowego programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Powrót na początek strony