Pracodawco, zostań zacnym Lodołamaczem!

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza pracodawców zatrudniających osoby z niepełnosprawnościami, do wzięcia udziału XVII edycji Konkursu Lodołamacze 2022. Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 15 sierpnia 2022 r.

2022_lodolamacze-07.jpg

Konkurs Lodołamacze nieprzerwanie od 17 lat nagradza pracodawców, instytucje oraz osoby, które angażują się w zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. To największy i najdłużej działający tego typu konkurs w Polsce. Zbiera i pokazuje najlepsze praktyki wielkich korporacji na równi z działaniami małych i średnich firm. Dzięki szczegółowym kategoriom, Lodołamacze ukazują jak szeroki zakres może mieć społeczne zaangażowanie firm: od działań na rzecz pracodawców, przez edukację, promocję różnorodności, zdrowia, dostępności, pomoc osobom najbardziej potrzebującym.

Co roku Konkurs jest ulepszany w tym kierunku, aby odpowiadał na zmieniające się potrzeby i przystosowywał do nowych trendów. W 2022 roku XVII edycja Konkursu wprowadza dwie zmiany:

- kategoria „Przyjazna przestrzeń” wzbogaca się o dostępność cyfrową, dlatego od 2022 roku kategoria ta otrzymuje nazwę „Przyjazna Przestrzeń – Dostępność”. W efekcie będzie wyróżniać i nagradzać dostęp do informacji cyfrowej bez barier.

Dostępność internetowa oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami mogą postrzegać, rozumieć, nawigować i wchodzić w interakcje z internetem, oraz że mogą się do niego przyczyniać. Dostępność Internetu przynosi również korzyści innym, w tym osobom starszym, których zdolności percepcyjne obniżają się z powodu starzenia.

- kategoria „Otwarty rynek” – zawęża się i obejmuje jedynie przedsiębiorców otwartego rynku pracy: z pominięciem fundacji, stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą. Fundacje i Stowarzyszenia prowadzące i nieprowadzące działalności gospodarczej mogą wziąć udział w konkursie w kategorii „Instytucja”.

Wszystkie kategorie Konkursu Lodołamacze 2022:
- Zatrudnienie Chronione
- Otwarty Rynek Pracy
- Rehabilitacja społeczno-zawodowa
- Instytucja
- Przyjazna przestrzeń – Dostępność
- Zdrowa Firma
- Dziennikarz bez barier

Kategoria specjalna:
- Super Lodołamacz
- Lodołamacz Specjalny

Szczegóły Konkursu znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie www.lodolamacze.info.pl

Zasady uczestnictwa w Konkursie:

Kandydaci mogą zgłaszać się we wszystkich kategoriach poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się poniżej oraz na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl

Link do regulaminu
Link do formularzy

Nabór zgłoszeń do Konkursu trwa do 15 sierpnia 2022 roku

We wrześniu br. będą miały miejsce 4 regionalne rozstrzygnięcia Konkursu. Ogólnopolskich laureatów Konkurs wyłoni 6 października 2022 roku, podczas Gali Ogólnopolskiej w Zamku Królewskim w Warszawie.

Konkurs Lodołamacze odbywa się pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP,
Pani Agaty Kornhauser-Dudy

Kontakt:
Anna Węgrzynowicz
Dyrektor ds. Organizacyjnych, Rzecznik Prasowy
kom.: 668 461 252
e-mail: rzecznik@popon.pl

Organizatorem Konkursu Lodołamacze jest Fundacja Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych FAZON, której Fundatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: https://popon.pl/lodolamacz-w-roli-glownej-rusza-xvii-edycja-konkursu/

lodo_finansowanie.jpg

Na podst. mat. org./UM

Powrót na początek strony