Sienkiewiczanie skuteczni w sprzątaniu lasu

Mieszkańcy Sienkiewicz w gminie Choroszczy na początku kwietnia br. zorganizowali akcję „Sprzątania lasu” i postanowili posprzątać swój kawałek Polski. Odzew był bardzo duży: we wiosennych pracach porządkowych, mimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody, wzięło udział nawet 40 osób. Gratulujemy!

337779527_929140381571600_7499082717896619120_n.jpg

Mimo wcale nie wiosennej, bardzo nieprzyjemnej aury, wraz z początkiem kwietnia br. w Sienkiewiczach w ruch poszły grabie, worki oraz po prostu – ludzkie ręce. Niestety, okazało się, że okolica nie jest wolna od zanieczyszczeń i odpadów – przygotowane worki na nieczystości bardzo szybko zapełniły się. Niemniej, „Sprzątania lasu” w Sienkiewiczach akcja udała się: w zadbanie o najbliższą okolicę udało się zaangażować naprawdę wielu mieszkańców. To budujące.

Budujące jest też to, że jak przyznaje sołtys Sienkiewicz, Małgorzata Sokół, akcja „Sprzątania lasu” była możliwa dzięki współpracy wielu życzliwych osób i instytucji. Urząd Miejski w Choroszczy, tradycyjnie, wsparł aktywnych mieszkańców poprzez dostarczenie worków na śmieci, rękawiczek oraz odbiór zebranych odpadów. Swoim czasem, zaangażowaniem i troską o miejsce, w którym żyją – wspólne dobro, podzielili się też choroszczańscy Sienkiewiczanie, którzy gremialnie stawili się na apel. To bardzo budujące i doskonały prognostyk na przyszłość.

Choroszczańscy Sienkiewiczanie wraz z początkiem kwietnia br. rozpoczęli tegoroczny peleton obywatelskich akcji sprzątania świata – swojej najbliższej okolicy wśród lokalnych społeczności Gminy Choroszcz. A w niektórych z nich takie akcje to już tradycja. Nie mamy wątpliwości, że w tym roku również będzie kultywowana. Nie mylimy się, prawda?

Powrót na początek strony