Susza hydrologiczna - ostrzeżenie dla zlewni rzeki Pisy

Urząd Miejski w Choroszczy informuje, iż w dniu 01.06.2023 rok zostało wydane ostrzeżenie hydrologiczne, dotyczące suszy hydrologicznej w zlewni Pisy.

susza.jpg

Utrzymujący się brak intensywnych opadów i systematyczne obniżanie się poziomu wód w rzekach województwa podlaskiego, może skutkować brakiem wody w ujęciach wód podziemnych z płytkich poziomów wodonośnych (studni gospodarskich).

Powyższa sytuacja zwiększa również zagrożenie pożarowe lasów oraz przesuszenie gleby i straty w rolnictwie.

Prosimy o zachowanie rozsądku.

Powrót na początek strony