Święto Chrztu Polski – 14 IV

Sejm RP, ustawą z 22 lutego 2019 r., ustanowił Święto Chrztu Polski. Jego założeniem jest „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. Zachęcamy do upamiętnienia tego faktu w przestrzeni publicznej.

Swieto Chrztu_2023_banner.jpg

Warto, by Święto Chrztu Polski było okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego narodu. Na podstawie badań historycznych, data 14 kwietnia 966 r. jest uznana jako dzień narodzin Państwa Polskiego z racji przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to jedna z najważniejszych dat w historii Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała początek państwowości.

Zachęcamy więc mieszkańców, aby uczcić Święto Chrztu Polski poprzez wywieszenie flag na budynkach swoich siedzib i nieruchomości.

Zachęcamy wszystkich do podkreślenia ważności tego święta.

Powrót na początek strony