Ulica Powstania Styczniowego – czasowo zamknięta od 15 V

Za wykonawcą prac – firmą BK Tras Roboty Drogowe, realizującą przebudowę ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej informujemy, że od poniedziałku 15 maja br. zostanie czasowo zamknięta część ulicy Powstania Styczniowego w Choroszczy. Nową organizację ruchu w tym miejscu przedstawiamy w opisie oraz na poglądowej mapce. Uczulamy użytkowników dróg, by zachować szczególną ostrożność w tym miejscu i zwracać uwagę na nowe znaki drogowe.

Choroszcz_ZAMKNIĘCIE-ul.Powstania Styczniowego_MAPKA.png

DO ODWOŁANIA (na ok. 2 miesiące) zostaje zamknięty wewnętrzny odcinek ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy, rozciągający się wzdłuż bloków o nrach: 8, 8A, do bloku o nrze 8b. Oznacza to, że z żadnej z dróg dojazdowych do tego miejsca: ani od ul. Powstania Styczniowego, gdzie między innymi, zlokalizowane są placówki oświatowe, ani z drugiej strony – od strony sklepu „Chorten” (przy ul. Powstania Styczniowego 12) – dojazd do modernizowanej drogi nie jest możliwy.

By umożliwić mieszkańcom parkowanie aut, Gmina Choroszcz, na czas wyłączenia wewnętrznej części ul. Powstania Styczniowego, jako tymczasowy parking, udostępnia działkę obok (na mapce oznaczoną niebieskim tłem).

Za utrudnienia powstałe na ul. Powstania Styczniowego w Choroszczy – przepraszamy.

Prosimy o zachowanie ostrożności, baczne zwracanie uwagi na znaki drogowe
i wprowadzoną nową organizację ruchu w tym miejscu.

Powrót na początek strony