Wsparcie jednostek OSP w Gminie Choroszcz w 2020 roku

W 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Choroszcz otrzymały wsparcie na zakup sprzętu i umundurowania oraz wykonanie prac remontowych związanych z działalnością ratowniczo-gaśniczą. Szczegółowy wykaz dokonanych działań na rzecz poszczególnych OSP przedstawiamy poniżej.

Ilustracja do artykułu fire-515776_1920.jpg

OSP Choroszcz

1. Remont pomieszczeń garażowych – II etap:

  • wykonanie posadzek w dwóch garażach pod średni i ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy.

 Koszt zadania wyniósł 41 000 zł i został sfinansowany ze środków:
- dotacji przekazanej przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej na funkcjonowanie jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 16 000 zł,
- budżetu Gminy Choroszcz – 25 000 zł.

  •  remont ścian i sufitów w pomieszczeniach garażowych – został sfinansowany z budżetu Gminy Choroszcz.

 2. Umundurowanie ochronne i sprzęt o wartości – 10 050 zł:
- ubrania ochronne trzy częściowe (3 kpl.),
- tłumice (5 kpl.).

Zadanie zostało sfinansowane ze środków:
- dotacji przekazanej przez Biebrzański Park Narodowy – 10 000 zł;
- środków własnych OSP Choroszcz – 50 zł.

3. Sprzęt ratowniczo-gaśniczy o wartości – 5 260 zł:
- radiotelefon przenośny Motorola DP 4600 z mikrofonogłośnikiem i ładowarką (2 kpl.);
- wąż tłoczny powlekany W75 (4 szt.).

Zadanie zostało sfinansowane ze środków:
- dotacji przekazanej przez Województwo Podlaskie – 5 000 zł;
- środków własnych OSP Choroszcz – 260 zł.

Fot. www.foter.com

 

Powrót na początek strony