Inicjatywy obywatelskie

W tym miejscu przestawiamy Państwu narzędzia partycypacji obywatelskiej w skali lokalnej, regionalnej oraz ogólnopolskiej. Znajdziecie tu Państwo najświeższe informacje dotyczące Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz, Funduszu Sołeckiego w Gminie Choroszcz, wyborów (zarówno ogólnopolskich, jak i lokalnych), a także przeprowadzanych aktualnie referendów i konsultacji społecznych.

Ilustracja do artykułu PKW_logo.jpg

Prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) i decydowania to prawo przysługujące obywatelom, zapewniające im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa, do organów samorządu terytorialnego bądź w referendum. W tej sekcji portalu przedstawiamy najważniejsze informacje, komunikaty i obwieszczenia dotyczące aktualnie przeprowadzanych wyborów, zarówno w Polsce, jak i regionu.

Ilustracja do artykułu bo.jpg

Budżet obywatelski to inaczej budżet partycypacyjny, który pozwala mieszkańcom danej społeczności współdecydować o wydatkowaniu części danego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Takie prawo mieszkańcy miasta Choroszcz mają od 2014 roku. I z powodzeniem z niego korzystają. W tej sekcji prezentujemy dokonane zmiany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz, jak również aktualne informacje na temat tego instrumentu.

Ilustracja do artykułu sołtys.jpg

Fundusz sołecki jest formą budżetu partycypacyjnego wykorzystywanego głównie na terenach wiejskich. Obliczane, na podstawie ustawy, środki są przekazywane do dyspozycji poszczególnym sołectwom. W trakcie zebrania wiejskiego mieszkańcy danego sołectwa samodzielnie podejmują decyzje, na co je przeznaczyć. W gminie Choroszcz sołectwa wydatkują środki na inwestycje. W tej sekcji przestawiamy najważniejsze informacje dotyczące funduszu sołeckiego w gminie Choroszcz.

Powrót na początek strony