Konsultacje społeczne

W tej sekcji przedstawiamy Państwu konsultacje społeczne aktualnie prowadzone na terenie Gminy Choroszcz.

*

Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami,
wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
i wzoru deklaracji o dochodach
– konsultacje projektów uchwał

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Choroszcz do konsultacji projektów uchwał w sprawie:

  • wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości oraz formie i miejscu składania deklaracji;
  • określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Przedmiotowe projekty uchwał, formularz zgłoszenia opinii, a także ogłoszenie Burmistrza Choroszczy w tej sprawie publikujemy poniżej – jako osobne pliki dołączone do artykułu.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie:

  • 8-14 kwietnia 2021 r.

      w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy: ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
    lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

Projekty uchwał oraz Formularz zgłoszenia opinii dostępne są pod linkiem:
https://www.choroszcz.pl/pl/aktualnoci/konsultacje-projektow-uchwal-1.html

*
Dofinansowanie kosztów inwestycji z OZE – konsultacje projektu uchwały

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe z Gminy Choroszcz do konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie

18-25 lutego 2021 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

Projekt uchwały oraz Formularz zgłoszenia opinii dostępne są pod linkiem:
https://www.choroszcz.pl/pl/aktualnoci/dofinansowanie-kosztow-inwestycji-zwiazanych-z-wykorzystaniem-odnawialnych-zrodel-energii-konsultacje-projektu-uchwaly.html.

*

Zadania służące ochronie zasobów wodnych
– konsultacje projektu uchwały

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe z Gminy Choroszcz do konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na zadania służące ochronie zasobów wodnych.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie

18 lutego – 25 lutego 2021 r.

  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

Projekt uchwały oraz Formularz zgłoszenia opinii dostępne są pod linkiem:
https://www.choroszcz.pl/pl/aktualnoci/konsultacje-projektu-uchwaly-w-sprawie-zasad-udzielania-dotacji-celowej-na-zadania-sluzace-ochronie-zasobow-wodnych-polegajace-na-gromadzeniu-wod-opadowych-w-miejscu-ich-powstawania.html

*

Zadania służące ochronie powietrza – konsultacje projektu uchwały

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe z Gminy Choroszcz do konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Choroszcz na zadania służące ochronie powietrza.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie

17 lutego – 24 lutego 2021 r.

  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

Projekt uchwały oraz Formularz zgłoszenia opinii dostępne są pod linkiem:
https://www.choroszcz.pl/pl/aktualnoci/konsultacje-projektu-uchwaly-na-zadania-sluzace-ochronie-powietrza.html

*

Stypendia artystyczne – konsultacje projektu uchwały

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Choroszcz do konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania prawa do okresowych stypendiów artystycznych, ich rodzajów i wysokości oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki artystyczne.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie

15 lutego – 22 lutego 2021 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

Projekt uchwały oraz Formularz zgłoszenia opinii dostępne są pod linkiem:
https://www.choroszcz.pl/pl/aktualnoci/burmistrz-choroszczy-zaprasza-do-kosultacji-projektu-uchwaly.html

 

 

Powrót na początek strony