Stypendia artystyczne – kosultacje projektu uchwały

Burmistrz Choroszczy zaprasza organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Choroszcz do konsultacji projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania prawa do okresowych stypendiów artystycznych, ich rodzajów i wysokości oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki artystyczne.

Ilustracja do artykułu herb bez tla.png

 Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie

15 lutego – 22 lutego 2021 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
lub na adres e-mail
: urzad@choroszcz.pl.

Projekt uchwały oraz Formularz zgłoszenia opinii dostępne są poniżej
– jako osobne pliki dołączone do niniejszego komunikatu.

Powrót na początek strony