Budżet obywatelski

Budżet obywatelski to inaczej budżet partycypacyjny, który pozwala mieszkańcom danej społeczności współdecydować o wydatkowaniu części danego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Takie prawo mieszkańcy miasta Choroszcz mają od 2014 roku. I z powodzeniem z niego korzystają. W tej sekcji prezentujemy dokonane zmiany w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz, jak również aktualne informacje na temat tego instrumentu.

Rekordowy Budżet Obywatelski Miasta Choroszcz na 2020 rok – znamy wyniki

W rywalizacji o środki z Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na rok 2020 konkurencja była największa ze wszystkich dotychczasowych edycji: w szranki stanęło siedmioro wnioskodawców, którzy zgłosili projekty inwestycyjne mające na celu podniesienie jakości życia mieszkańców Choroszczy. Spektrum inicjatyw było szerokie: od sportu, poprzez kulturę, bezpieczeństwo, po ekologię. Aktywność obywatelska również była rekordowa – w konsultacjach społecznych wzięło udział blisko 1800 mieszkańców. 24 października br. komisja policzyła głosy i podała wyniki. Prezentujemy je poniżej.
 
W bieżącym roku zaktywizowały się chyba wszystkie grupy i warstwy społeczne miasta Choroszcz: od młodzieży, po seniorów, od tzw. zwykłych mieszkańców, poprzez sportowców i animatorów kultury, po strażaków-ochotników. Siedmioro wnioskodawców zaproponowało w Budżecie Obywatelskim Miasta Chroszcz na 2020 rok oryginalne rozwiązania na najbliższy rok (szczegółowe opisy zgłoszonych projektów przedstawialiśmy TUTAJ), aby mieszkańcom żyło się lepiej.

Konsultacje społeczne – głosowanie nad projektami zgłoszonymi do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2020 rok odbywały się od 30 września do 14 października 2019 r.

Każdy mieszkaniec mógł opowiedzieć się za jednym projektem inwestycyjnym. Głosowanie przebiegało w sposób tradycyjny – na papierowych kartach do głosowania, a także – już drugi rok z rzędu – można było przesyłać karty w sposób elektroniczny.

Równolegle do kreatywnych wnioskodawców, nie zawiedli też głosujący: w konsultacjach wzięło udział 1766 osób, w tym 14 głosów oddano w sposób elektroniczny. Ważnych głosów, które wsparły poszczególne, rywalizujące ze sobą projekty, było 1714.

Jak ułożyły się wskazania mieszkańców miasta Choroszcz?

Najwięcej wskazań zdobył projekt pn. „100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy”, który zebrał 487 głosów. Na drugim miejscu uplasowała się propozycja OSP i projekt pn. „Dobrze funkcjonująca Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalnej”, która zyskała przychylność 324 mieszkańców. Trzecie miejsce, głosami 301 mieszkańców Choroszczy, zajął projekt „Budowa chodnika przy ulicy Żółtkowskiej”.

Dalsze lokaty uzyskały:
4. Zbiornik wodny „KOMINOWE BAJORO” – Twoje miejsce rekreacji – 234 głosy;
5. Szatnie sportowe na Stadionie – 183 głosy;
6. Remont oraz doposażenie auli M-GCKiS – 96 głosów;
7. Modernizacja siedziby Koła Emerytów i Rencistów nr 15 w Choroszczy – 89 głosów.

Ponieważ, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej W Choroszczy wysokość środków przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2020 rok wynosi 150 tys. zł, możemy się spodziewać, że projektami realizowanymi w najbliższej przyszłości będą propozycje: 100 drzew na 100-lecie Niepodległości Choroszczy (koszt realizacji inwestycji: 67 500 zł), a także Dobrze funkcjonująca Ochotnicza Straż Pożarna w Choroszczy warunkiem bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy oraz jednostką wspierającą zaspokojenie ważnych potrzeb społeczności lokalne (koszt inwestycji: 75 000 zł).

Wszystkim mieszkańcom – tak aktywnie włączającym się we współodpowiedzialność za rozwój miasta Choroszcz serdecznie dziękujemy. Dziękujemy też wnioskodawcom za kreatywne pomysły. A zwycięskim projektom serdecznie gratulujemy!

Z Protokołem Komisji przestawiającym wyniki głosowania można zapoznać się TUTAJ.

Powrót na początek strony