100 mln zł na rozwój rolnictwa 4.0

Ruszył konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech”. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, przeznaczy 100 mln zł z Funduszy Europejskich na wsparcie nowych technologii w sektorze rolnym. Celem jest podniesienie konkurencyjności polskich firm pracujących nad projektami z zakresu robotyzacji i automatyzacji, cyfryzacji czy produkcji rolno-spożywczej przyjaznej środowisku. Nabór wniosków w trwa do 6 listopada 2020 r. Szkolenie dla zainteresowanych – 21 września w Poznaniu.

Ilustracja do artykułu AROTECH_szkolenie_21.09.2020.jpg

Polska jest jednym z czołowych dostawców żywności w Unii Europejskiej, o konkurencyjności naszego rolnictwa w najbliższych latach decydować będzie jego poziom technologiczny. Zwłaszcza, że upowszechnienie innowacji w sektorze rolno-spożywczym ma mieć pozytywny wpływ na ochronę klimatu i zdrowie nas wszystkich, czyli konsumentów.

O wsparcie w ramach konkursu Szybka Ścieżka „Agrotech” mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych.

Podobnie jak w dotychczasowych inicjatywach NCBR warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania minimum na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek. Dodatkowo, projekt musi być realizowany w regionie słabiej rozwiniętym, tj. poza województwem mazowieckim.

Agenda badawcza nowego konkursu NCBR określa 6 głównych obszarów tematycznych, w które wpisywać mają się finansowane projekty. Są to:

  1. Automatyzacja i robotyzacja w rolnictwie.
  2. Mechanizacja w rolnictwie.
  3. Aplikacje i zaawansowane usługi cyfrowe dla optymalizacji, predykcji i symulacji procesów, oraz efektywna digitalizacja produkcji, przetwarzania i zarządzania w rolnictwie.
  4. Rolnictwo precyzyjne (smart fields).
  5. Zrównoważone rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, innowacyjna żywność, biotechnologia rolnicza.
  6. Bioenergia i biomateriały.

Wsparcie otrzymać można na prowadzenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych. Obligatoryjnym elementem projektu są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe.

Ile pieniędzy można otrzymać? Dla pojedynczego MŚP minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 1 mln zł, w przypadku dużych firm lub konsorcjów – 2 mln zł. Natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50 mln euro. Dofinansowanie może wynieść aż do 80% tych kosztów.

Nabór wniosków w konkursie rozpoczął się 10 września i potrwa do 6 listopada 2020 r. (do godziny 16:00).

Szkolenie za darmo: zarejestruj się!

Konkurs wspiera też Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości, która jest fundacją Skarbu Państwa i wspiera rozwój sektora przemysłu 4.0. Fundacja, we współpracy z NCBR, organizuje w Poznaniu 21 września o godz. 11.00 szkolenie dla chcących aplikować w konkursie Szybka Ścieżka „Agrotech”. Prowadząca szkolenie Dorota Toczyska z NCBR omówi zasady konkursu, rodzaje dofinansowywanych działań, najczęściej popełniane we wnioskach błędy, a także wyjaśni, jak ich uniknąć. Ekspertka opowie, jak ocenia się aplikacje składane przez przedsiębiorców, oraz poruszy kwestię terminów wypłat pieniędzy. Szkolenie jest bezpłatne i można na nie zarejestrować się TUTAJ

Ze szczegółami dokumentacji konkursowej można zapoznać się TUTAJ.

Konkurs Szybka Ścieżka „Agrotech” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

Więcej informacji udziela:
NCBR:
Monika Ciślak
monika.cislak@ncbr.gov.pl
tel.: +48 510 932 299

Powrót na początek strony