1Planet4All, czyli Razem dla klimatu w SP Choroszcz

Szkoła Podstawowa w Choroszczy w roku szkolnym 2020/21 przystąpiła do programu 1Planet4All – Razem dla klimatu. Łączy on edukację ekologiczną, medialną i globalną. Projekt jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z organizacjami z jedenastu innych państw Unii Europejskiej. Jego celem jest budowanie świadomych klimatycznie społeczeństw, zrozumienie globalnych współzależności i konsekwencji zmian klimatu.

Ilustracja do artykułu 1Planet4All.jpg

Realizacja programu 1Planet4All zakłada różnorodne działania, m.in. kampanię społeczną poświęconą zmianie klimatu, edukację medialną, filmy edukacyjne oraz pracę z młodzieżą nad ich projektem.

W piątek 9 października odbyło się pierwsze spotkanie grupy projektowej, podczas którego została powołana redakcja gazety szkolnej „Czas Na Klimat”. Nazwa redakcji została wyłoniona w drodze ogólnoszkolnego konkursu: uczennice i uczniowie z SP Choroszcz przez cały tydzień nadsyłali swoje pomysły; zwyciężyła nazwa zaproponowana przez Gabrysię Marcinowicz z 7b. Praca redakcji będzie polegała na analizie pojawiających się komunikatów medialnych i tworzeniu własnych treści. Dzięki temu młodzi dziennikarze będą walczyć z fałszywymi wiadomościami oraz przekazywać swojej społeczności (szkolnej, lokalnej, internetowej) rzetelne informacje na temat zmiany klimatu.

W trakcie piątkowych warsztatów uczniowie zastanawiali się w jaki sposób odróżnić prawdziwe informacje dotyczące zmiany klimatu od tzw. fake newsów. Omawiali kogo i w jaki sposób będą informować o zmianach klimatycznych. W trakcie rozgorzała dyskusja na temat tego kto i w jakim celu rozsiewa nieprawdziwe wiadomości, skąd czerpać rzetelną wiedzę. Pomocny w zrozumieniu tematu był krótki filmik „Jak nie dać się oszukać”, zrealizowany przez Goethe – Institut Polska. W drugiej części zajęć uczniowie rozważali jaki będzie cel projektu, jaką formą dziennikarską chcieliby się zająć, kim jest odbiorca, jaka jest jego wiedza na temat zmiany klimatu. Grupa ustaliła również formę spotkań oraz zaplanowała działania na najbliższy czas.

Dlaczego warto mówić o zmianie klimatu? Na przykład dlatego, że jest to obecnie najważniejsze wyzwanie, przed jakim staje ludzkość; to wyraz odpowiedzialności za środowisko naszej planety. Zmiana klimatu jest obecnie jednym z największych problemów ekologicznych. Działania młodzieży z SP Choroszcz będą skierowane na zmianę postaw ludzi, tak aby pokazać jak ważne są nasze zachowania proekologiczne.

Na środowisko przyrodnicze wpływa przede wszystkim postępowanie każdego z nas, każdy z nas może przyczynić się do ochrony klimatu. Uczniowie SP postanowili podjąć to wyzwanie i wziąć udział w międzynarodowym projekcie 1Planet4All – Razem dla klimatu wspólnie z rówieśnikami z innych krajów.

Barbara Joka, Anna Kozłowska

Powrót na początek strony