9. absolutorium i 6. wotum zaufania dla Burmistrza Choroszczy

Rok 2023 nie należał do najłatwiejszych – toczyła go inflacja i niepewność finansów instytucji publicznych, które borykały się z licznymi i nagle wprowadzanymi ograniczeniami. Na szczęście, Gmina Choroszcz wyszła z tego obronną ręką – inwestycje były realizowane: zarówno te zaplanowane, jak i nowe. Podsumowaniem roku finansowego oraz inwestycyjnego była II Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy w dniu 28 maja, podczas której Burmistrzowi Choroszczy udzielono absolutorium – już po raz 9., oraz wotum zaufania – po raz 6.

444446190_122148721904224902_3034515141069850380_n.jpg

Choroszczańscy Radni Miejscy jednogłośnie podjęli decyzję o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu – po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2023 rok, a wotum zaufania – po zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy Choroszcz za 2023 rok.

Absolutorium udzielone burmistrzowi Choroszczy oznacza potwierdzenie prawidłowości prowadzenia przez niego polityki finansowej Gminy; to także komunikat o braku zastrzeżeń wobec stanu finansów gminy – wyrażony nie tylko przez radnych, w konkretnej uchwale – przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Choroszczy, ale także przez Regionalną Izbę Obrachunkową, wnikliwie analizującą i kontrolującą finanse publiczne. Wreszcie absolutorium to „zielone światło” dane włodarzowi do dalszego gospodarowania i zarządzania samorządem. Podczas II Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy XI Kadencji dokładnie tak było: wszyscy obecni radni, będąc „za”, spowodowali, że tablica z głosowaniem zaświeciła się na zielono. Tym samym wyrazili swoje zaufanie wobec dotychczasowych działań Burmistrza Choroszczy, jak i przyszłych planów rozwojowych Gminy Choroszcz.

O ile absolutorium dotyczy finansów samorządu, wotum zaufania opiera się na realizacji działań rozwojowych JST. Ono również jednogłośnie zostało udzielone burmistrzowi Choroszczy za 2023 rok, już po raz 6.

Jak rozwinęła się Gmina Choroszcz przez ubiegły – 2023 rok? Przedstawmy najważniejsze inwestycje. W Gminie Choroszcz powstały nowe drogi i ulice, np. w Choroszczy: ul. Żółtkowska wraz z ul. Rybacką, Białostocką i T. Kościuszki; we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową powstał I etap ul. Powstania Stycznikowego – i od razu mieszkańcy odczuli jak modernizowana droga była potrzebna, ponieważ nowo powstałe parkingi od razu odblokowały miejsca dla ruchu pojazdów oraz dla pieszych, w tym osób starszych i dzieci. Przy tej inwestycji okazało się też jak zniszczona przez lata była sieć kanalizacyjna – ten element inwestycyjny Gmina Choroszcz kontynuuje w bieżącym roku. W Porosłach powstały ulice: Szumiących Traw i Jesiennych Liści – na terenie podmiejskim i silnie rozwijającym się; podobnie w Porosłach powstały ulice: Rezydencka i Sadowa. W Kruszewie został wykonany odcinek drogi gminnej, dzięki czemu, w powiązaniu z drogami powiatowymi, cała wieś może się cieszyć dobrą nawierzchnią dróg. Również nowa droga, łącząca drogi powiatowe, powstaje w Rogowie (przy tzw. starej szkole). Oprócz dróg, w 2023 roku w Gminie Choroszcz powstają też chodniki, np. w Klepaczach wzdłuż ul. Wodociągowej, w Kolonii-Porosły wzdłuż ul. Owocowej, w Dzikich; chodnik dla pieszych powstaje również wzdłuż ul. Białostockiej w Choroszczy. Gospodarka komunalna – jako kolejny obszar inwestycyjny, to np. gruntowny remont i powstanie nowego sklepu w Klepaczach; kapitalny remont kotłowni w świetlicy wiejskiej w Klepaczach; w Rogowie, w budynku dawnej szkoły, powstały 4 jednolokalowe pomieszczenia na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy. W obszarze turystyki, w ramach programu „Pisa-Narew – szlak turystyki wodnej”, na Zerwanym Moście w Kruszewie planowane jest wykonanie punktu widokowego, a także przenosek (jako, że szlak jest dedykowany głównie turystyce wodnej). W Kruszewie rozpoczęta została budowa świetlicy i garażu na rzecz miejscowej OSP. Urząd Miejski w Choroszczy został dostosowany do osób z niepełnosprawnościami. Z inicjatywy lokalnych historyków i z ich twórczym udziałem powstało historyczne wydawnictwo pt.: „Choroszcz 1919-2023. Liderzy, mandatariusze, społecznicy”. W obszarze bezpieczeństwa, strażacy z terenu Gminy Choroszcz zostali doposażeni nowym sprzętem; w Pańkach, na Jubileusz 75-lecia jednostki, została oddana nowa remiza OSP, strażacy otrzymali też nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy; w Izbiszczach ku końcowi ma się budowa garażu na potrzeby miejscowej OSP. Sporo zadziało się w obszarze oświaty: w Barszczewie, na rzecz przedszkola (a konkretnie, odbierających dzieci rodziców, powstał nowy parking), przy Przedszkolu Samorządowym im. Jana Pawła II w Choroszczy stanął nowy plac zabaw wraz z wiatą; przy SP Choroszcz i SP Złotoria powstały wielofunkcyjne kompleksy sportowe z boiskami, bieżniami, skoczniami do skoku w dal czy innymi udogodnieniami. Przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy powstało nowe skrzydło dla choroszczańskich „zerówkowiczów” – przestrzeń ta jest nowoczesna i doskonale wyposażona. Za chwilę, o kolejnych 300m2 rozbudowany zostanie Żłobek Samorządowy w Choroszczy. Inwestujemy też w sieć kanalizacyjną – np. nowe jej nitki powstaną w Klepaczach. W wielu miejscach w 2023 roku powstało też oświetlenie uliczne, np. przed kładką w Śliwnie, a także w całej Choroszczy zostały wymienione lampy uliczne – z dawnych, na nowe, energooszczędne – dzięki temu są oszczędności rzędu 60%, ale też, już niebawem nie będzie konieczności wyłączania oświetlenia w nocy zupełnie, jako, że lampy programowane są osobno i dostosowują moc świecenia do warunków zewnętrznych. W 2023 roku zostały ogłoszone też przetargi na dokumentacje kolejnych inwestycji, np. sieci kanalizacji zlokalizowanych na osiedlu Kolonia Gaj w Choroszczy. W 2023 roku udało się wykonać instalacje fotowoltaiczne w: Żółtkach, Izbiszczach, Zaczerlanach, Konowałach, Pańkach, jak również na budynku magistratu w Choroszczy. W 2023 roku zostały też ukończone świetlice wiejskie, np. w Mińcach, która była skazana na wymarcie, a dziś pięknie rozkwita; w Izbiszczach – powstała nowa klimatyzacja; świetlice zostały odmalowane, czy na nowo przeorganizowane (np. w Łyskach). Powstały też place zabaw: w Krupnikach, gdzie za chwilę, w dalszej części obszaru, powstanie siłownia zewnętrzna; w Ogrodnikach – obok placu zabaw powstało bisko do siatkówki, siłownia pod chmurką; podobnie w Dzikich – powstała przestronna przestrzeń rekreacyjna; w Zaczerlanach została uzupełniona siłownia zewnętrzna. Na „Kominowym Bajorze”, na wniosek obywateli, powstała dodatkowa tyrolka, z myślą o wędkarzach – stanął wygodny pomost umożliwiający łowienie ryb w akwenie. W modernizowanym budynku Centrum Kultury powstały nowe pomieszczenia, w tym piękna i nowoczesna biblioteka; teraz obiekt czekają kolejne remonty i nowe pracownie komputerowe. Remont przeszedł nasz choroszczański „Orlik”, otrzymując nową nawierzchnię i wyposażenie.

To wiele z szeregu zrealizowanych w Gminie Choroszcz inwestycji. Należy dodać, że nie powstałyby one, gdyby nie wieloletnia, naprawdę dobra współpraca Gminy Choroszcz z instytucjami zewnętrznymi, np. Podlaskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim, Białostockim Obszarem Funkcjonalnym, LGD N.A.R.E.W., czy SGGN. Tyle nie zadziałoby się, gdyby nie zaangażowanie, poświęcenie i rzetelna praca szeregu osób. Wysiłki procentują. A Gmina Choroszcz nie zwalnia tempa.

Powrót na początek strony