Badania GUS w maju br.

Główny Urząd Statystyczny informuje o badaniach ankietowych przeprowadzanych w maju br., w tym dwóch dużych badaniach cyklicznych. Szczegóły – przedstawiamy poniżej.

maj.jpg

W okresie od 22 kwietnia do 28 czerwca 2024 roku realizowane jest Europejskie badanie warunków życia ludności (EU-SILC). Jego celem jest zebranie aktualnych informacji dotyczących m.in. sytuacji materialnej, stopnia zaspokojenia podstawowych potrzeb oraz warunków życia mieszkańców Polski. Pozyskane dane są porównywalne na poziomie Unii Europejskiej, co pozwala na monitorowanie postępu w osiąganiu wspólnych celów dotyczących zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego. Więcej informacji na temat badań można znaleźć na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Oprócz tego, GUS informuje, iż w maju 2024 r. realizowane są następujące badania ankietowe w gospodarstwach domowych:

- badanie budżetów gospodarstw domowych

- badanie aktywności ekonomicznej ludności

- kondycja gospodarstw domowych (6-15.05)

- wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarstwach domowych (do 29.05)

Z uwagi na realizację dwóch dużych badań cyklicznych, ankieterzy kontaktują się z większą liczbą mieszkańców województwa. Chcąc zapewnić bezpieczeństwo respondentom, a jednocześnie ułatwić pracę ankieterom, przypomina, by w razie wątpliwości, kontaktować się z Urzędem Statystycznym w Białymstoku (Wydział Badań Ankietowych, tel. 85 749 77 44 i 695 255 183, Sekretariat, tel.: 85 749 77 15), gdzie można potwierdzić tożsamość ankietera, dowiedzieć się, czy dane mieszkanie zostało wylosowanie do badania oraz czego będzie dotyczyć ankieta. Zapraszamy. Zachęcamy doi udziału w badaniach.

Powrót na początek strony