Badania GUS w VI 2024

Główny Urząd Statystyczny w Białymstoku informuje o rodzajach badań prowadzonych wśród mieszkańców województwa podlaskiego w czerwcu 2024 roku.

czerwiec.jpg

Badania ankietowe w gospodarstwach rolnych

Od 1 do 28 czerwca 2024 roku realizowane jest badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego. Dostarcza ono informacji, które wykorzystywane są do analizy zmian w produkcji zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie, i służą do podejmowania decyzji dotyczących polityki rolnej i żywnościowej kraju.

Użytkownicy wylosowanych gospodarstw rolnych w okresie od 1 do 5 czerwca 2024 r. mogą wypełnić ankietę samodzielnie, logując się do aplikacji za pomocą danych otrzymanych w liście zapowiednim Prezesa GUS. Po tym terminie badanie będzie realizowane poprzez wywiad telefoniczny przez ankieterów.

Więcej na: badania-ankietowe.stat.gov.pl

Dodatkowo, w czerwcu 2024 roku prowadzone są następujące badania ankietowe:
* w gospodarstwach domowych:
- badanie budżetów gospodarstw domowych
- badanie aktywności ekonomicznej ludności
- kondycja gospodarstw domowych (3-12.06)
- Europejskie badanie warunków życia ludności

* w gospodarstwach rolnych, wspomniane powyżej: badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (1-28.06)

Informacje o prowadzonych badaniach ankietowych znajdują się na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ Za GUS, zachęcamy do wzięcia udziału w badaniach.

 

Powrót na początek strony