Barszczewo – utrudnienia w ruchu od 15.03.2021

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o. o. informuje, że w związku z rozpoczęciem przebudowy drogi gminnej w Barszczewie, od poniedziałku 15 marca br. w tym miejscu będą występowały ograniczenia i utrudnienia w ruchu.

Ilustracja do artykułu site-warning-light-road-works-barrier-road.jpg

Do odwołania zamknięta będzie jezdnia na odcinku: od skrzyżowania z ul. Zastawie II do skrzyżowania z ul. Czaplińską. Prosimy użytkowników dróg o zwracanie szczególnej uwagi na znaki informujące o nowej organizacji ruchu w tym miejscu, w tym te dotyczące objazdów.

Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy.

Przypomnijmy: przebudowa drogi gminnej w Barszczewie realizowana jest jako zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz”. Miejscowość zyska nowy, uporządkowany szlak komunikacyjny ze skrzyżowaniami, chodnikami dla pieszych, poboczami, zjazdami na posesje, a także uporządkowane i odtworzone zostaną rowy odprowadzające wody opadowe. W pierwszym etapie prace będą dotyczyły karczowania obszaru oraz zdjęcia warstwy humusu. W następnym etapie nastąpi rozbiórka nawierzchni oraz roboty związane z przebudową konstrukcji jezdni.

Inwestycja pochłonie ponad 1 mln zł; wysokość uzyskanego dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych to ponad 500 tys. zł, zaś wkład własny Gminy Choroszcz przekracza 550 tys. zł.

Inwestycja ujrzy swój finał do końca 2021 roku.

Fot. www.foter.com

Powrót na początek strony