Barszczewo – zamknięcie części drogi

Za Przedsiębiorstwem Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o. o. – wykonawcą robót drogowych informujemy, że w związku z przebudową drogi gminnej w Barszczewie, w okresie od 23 do 28 czerwca br. droga będzie całkowicie zamknięta dla ruchu na odcinku od ul. Leśnej w kierunku drogi powiatowej Nr 1543B.

Ilustracja do artykułu 8022955207_9fcfc2034a_c.jpg

Utrudnienia są spowodowane koniecznością wykonania wyniesionego przejścia.

Za niedogodności przepraszamy. Prosimy użytkowników dróg o zwracanie szczególnej uwagi na znaki informujące o nowej organizacji ruchu w tym miejscu, w tym te dotyczące objazdów.

Przebudowa drogi gminnej w Barszczewie realizowana jest jako zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 106265B w m. Barszczewo, gm. Choroszcz”. Dzięki temu miejscowość zyska nowy, uporządkowany szlak komunikacyjny, wyposażony w skrzyżowania, chodniki dla pieszych, pobocza, zjazdy na posesje; uporządkowane także i odtworzone zostaną rowy odprowadzające wody opadowe.

Koszt inwestycji to ponad 1 mln zł, Gminie Choroszcz udało się pozyskać dofinansowanie na ten cel z Funduszu Dróg Samorządowych – w kwocie ponad 500 tys. zł, wkład własny Gminy Choroszcz w inwestycję to ponad 550 tys. zł.

Nowa droga w Barszczewie zostanie oddana mieszkańcom do końca 2021 roku.

Fot. www.foter.com

Powrót na początek strony