Będzie nowy chodnik przy ulicy Lipwoej w Choroszczy

Kolejne wsparcie finansowe popłynie do Naszej Gminy! To aż 400 tys. zł, które zostaną przeznaczone na „Modernizację nawierzchni chodnika przy ul. Lipowej w Choroszczy”. To kolejny szlak, jaki – równolegle z chodnikami w Klepaczach, Dzikich-Kolonii, przy ul. Białostockiej w Choroszczy oraz w Porosłach-Kolonii – w najbliższym czasie Gmina Choroszcz wyremontuje na rzecz pieszych. Obecne wsparcie pochodzi z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów. Symboliczny czek na ten cel, wraz z włodarzami gmin z województwa podlaskiego, burmistrz Choroszczy Robert Wardziński odebrał 2 kwietnia br. z rąk Zarządu Województwa Podlaskiego.

2.jpg

Modernizacja chodników przy ulicy Lipowej w Choroszczy jest konieczna ze względu na zły stan techniczny ich nawierzchni. Chodniki, na przestrzeni lat, uległy zniszczeniu, a ul. Lipowa jest jedną z dróg położonych w centrum miasta, wzdłuż której ciągnie się zabudowa mieszkaniowa, w tym budynki, gdzie prowadzona jest nieuciążliwa działalność gospodarcza. Ponadto zlokalizowane są w tym miejscu także: Posterunek Policji w Choroszczy oraz  Cerkiew Prawosławna Opieki Matki Bożej – które są istotnymi obiektami w strukturze miasta. Ulica Lipowa niemal sąsiaduje z zabytkowym Rynkiem 11 Listopada, zlokalizowanym przy nim kościołem rzymskokatolickim; biegnie w pobliżu u. Powstania Styczniowego, gdzie zlokalizowana jest Szkoła Podstawowa, Przedszkole Samorządowe, Żłobek Samorządowy oraz ośrodek zdrowia. Wszystko to sprawia, że modernizacja chodnika jest konieczna, a inwestycja ułatwi i usprawni funkcjonowanie w tym miejscu, ze względu na strategiczną, pod względem lokalnym, lokalizację drogi.

„Modernizacja nawierzchni chodnika przy ul. Lipowej w Choroszczy” obejmie roboty: rozbiórkowe (krawężniki, obrzeża betonowe, płyt chodnikowych betonowych), a następnie budowlane (korytowanie, podbudowy, ustawienie krawężników, ustawienie obrzeży, wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej). W rezultacie, po obu stronach ulicy Lipowej w Choroszczy, powstanie ponad 400 m chodnika, wraz ze zjazdami.

Koszt inwestycji został określony na 800 tys. zł, w tym Gminie Choroszcz udało się pozyskać dofinansowanie na ten cel – z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, o wartości 400 tys. zł; wkład własny Gminy Choroszcz – to kolejne 400 tys. zł. Aczkolwiek, ostateczną kwotę poznamy po rozstrzygnięciu przetargów.

Każda pomoc umożliwiająca poprawę komfortu życia Mieszkańców naszej gminy jest cenna – mówi burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Jeśli tylko jest możliwość, zawsze po nią sięgamy – dodaje. Cieszę się, że tak jest też w tym wypadku, a wyremontowane chodniki wzdłuż ulicy Lipowej w Choroszczy będziemy mogli oddać mieszkańcom i użytkownikom najpóźniej jesienią 2024 roku. I znacie mnie Państwo: z pewnością nie poprzestaniemy w naszych wysiłkach! – konkluduje włodarz Gminy Choroszcz.

Powrót na początek strony