Choroszczańskie biblioteki pełne dobrej energii

W gronie bibliotek zaproszonych do pilotażowego projektu Fundacji PVE Dobra Energia znalazła się Biblioteka Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Instytucja otrzyma wsparcie w postaci bezpłatnych pakietów książek o tematyce przyrodniczej i zrealizuje ciekawe działania z zakresu edukacji ekologicznej.

regal1-1024x768.jpeg

Biblioteka M-GCKiS w Choroszcz, w ramach działań projektowych, przeprowadzi kreatywne warsztaty ekologiczne z dziećmi, a także spacery przyrodnicze i spotkania autorskie – ich tematem przewodnim będzie EKOLOGIA. Zaplanowane działania będą odbywały się zarówno w Choroszczy, a także w okolicznych miejscowościach, m.in. w filii bibliotecznej w Klepaczach.

Zrealizowane działania zostaną ocenione, a w ramach konkursu pojawi się także możliwość przeprowadzenia spotkania autorskiego z ambasadorem projektu, Adamem Zbyrytem – popularyzatorem nauki, biologiem, ornitologiem i autorem książek przyrodniczych.

Celem projektu pn. „Biblioteki pełne dobrej energii” jest wzmacnianie świadomości społeczeństwa lokalnego na temat ekologii, podnoszenie poziomu wiedzy dotyczącej troski o środowisko naturalne, odnawialnych źródeł energii (OZE), zmian klimatycznych, a także rozwijanie zainteresowania dzieci i młodzieży naukami przyrodniczymi.

„Działania realizowane w ramach ogólnopolskiego projektu „Biblioteki pełne dobrej energii”, prowadzonego przez Fundację PVE Dobra Energia”

Powrót na początek strony