Burmistrz Choroszczy z absolutorium po raz 5. i po raz 2. – z wotum zaufania

Piąte z kolei absolutorium udzielone przez radnych miejskich Burmistrzowi Choroszczy Robertowi Wardzińskiemu, oraz po raz drugi wotum zaufania – oto jedne z ważniejszych informacji płynących z XV Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Podsumowująca rok sesja odbyła się w Choroszczy 10 czerwca 2020 roku.

Ilustracja do artykułu DSC_0169_00001.jpg

Choroszczańscy Radni Miejscy podjęli jednogłośną decyzję o udzielenie absolutorium Burmistrzowi, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2019 rok, a wotum zaufania – po zapoznaniu się z Raportem o stanie Gminy Choroszcz za 2019 rok.

Udzielenie absolutorium Burmistrzowi oznacza, iż radni potwierdzają prawidłowość działania tego organu wykonawczego pod względem finansowym, w określonym przedziale czasu. Oznacza także brak zastrzeżeń do prowadzonej przez Burmistrza gospodarki finansowej oraz jest swoistym „zielonym światłem” do gospodarowania pieniędzmi publicznymi w kolejnym roku.

Choć jest to piąte już absolutorium udzielone mi od kiedy sprawuję funkcję Burmistrza Choroszczy i gdyby ktoś pytał, to nie – nie przyzwyczaiłem się jeszcze – żartuje Burmistrz Chroszczy Robert Wardziński. Uzyskana aprobata cieszy za każdym, a lekka trema przed sesją nie ustępuje  – przyznaje włodarz Gminy Chroszcz. Współpraca z radnymi jest – mogę powiedzieć – wzorowa, ale absolutorium to ich opinia – jako przedstawicieli całej społeczności, i jest oceną mojej całorocznej pracy – dodaje. Jestem zadowolony z tego, że radni ufają mi i akceptują przyjętą przez nas strategię finansową i rozwojową gminy.

Rok 2019 pod względem inwestycji był rokiem udanym – wiele udało się zrealizować, jak choćby budowę świetlicy w Zaczerlanach, czy Przedszkola w Choroszczy, wykonaliśmy rewitalizację pl. Brodowicza, zbudowaliśmy nowe odcinki dróg, np. na trasie Choroszcz-Jeroniki-Łyski, czy ul. Słoneczną w Porosłach – wylicza Burmistrz Wardziński. Wiele kontraktów i umów wówczas podpisaliśmy i kontynuujemy je obecnie – są to choćby Bulwary Sienkiewicza w Choroszczy czy budowa szeregu dróg w mieście jak na przykład ul. 3 Maja wraz z Chabrową, Rumiankową i Konwaliową. Nasza gmina od kilku dobrych lat zmienia się, co doskonale widać i odczuwają to mieszkańcy. I taki trend – ku rozwojowi jakości życia zamierzamy w Gminie Choroszcz kontynuować. Dlatego tym bardziej cieszę się, że radni – poprzez absolutorium i wotum zaufania dali mi „zielone światło” do utrzymania osiągniętego tempa rozwoju – konkluduje na koniec Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński.

Burmistrz Chroszczy Robert Wardziński, tuż po otrzymaniu absolutorium otrzymał bukiet kwiatów oraz zebrał gratulacje od radnych, współpracowników oraz przybyłych na sesję gości.

UM

Powrót na początek strony