Choroszcz – to raj dla historyków

"Choroszcz – to raj dla historyków" – takimi słowami Choroszcz i jej dzieje określił Profesor Adam Czesław Dobroński, uczestnicząc w spotkaniu promocyjnym wydawnictwa pt. „Choroszcz 1919-2023. Liderzy, mandatariusze, społecznicy”. To najnowsza publikacja Gminy Choroszcz, i jak dotąd, jedyna taka, ponieważ koncentrująca się wokół ponad 100-letniej historii Choroszczy – zarówno Miasta, jak i Gminy – co ukazane zostało przez pryzmat sylwetek włodarzy Choroszczy od 1919 roku po czasy współczesne. Promocja wydawnictwa miała miejsce w ramach XXVII Kawiarenki Historycznej, w niedzielę 18 lutego 2024 roku w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

promo ksiazki (40).JPG

Promocja wydawnictwa „Choroszcz 1919-2023. Liderzy, mandatariusze, społecznicy” – zgromadziła szerokie grono zainteresowanych. Wśród panelistów zsiedli – opiekunowie naukowi tomu: prof. Adam Czesław Dobroński, Piotr Sobieszczak; autorzy artykułów zgromadzonych w tomie, m.in.: Zbigniew Andruszkiewicz, Józef Waczyński, Grzegorz Krysiewicz, Jakub Bobrowski, Henryk Zdanowicz, Waldemar Barszczewski; do tego zacnego grona należą również: dr. Marek Kietliński, Urszula Kraśnicka-Zaidler, Zbigniew Romaniuk, ks. Adam Sadowski, ks. Tadeusz Krahel, a także śp. Jan Adamski, który uczestniczył w spotkaniach redakcyjnych od początku: wypowiedział się w tomie, a także użyczył wielu niepublikowanych dotąd pamiątek; Pana Jana podczas spotkania reprezentował syn – Tomasz Adamski. W publikacji znalazły się, niepokazywane dotąd publicznie, materiały, dokumenty i fotografie – użyczone przez rodziny, potomków bohaterów tomu – włodarzy Choroszczy od 1919 roku po czasy współczesne. Materiał ilustracyjny stanowią też fotografie zaczerpnięte z repozytorium portalu „Choroszcz Miniona”, w którym swoje zbiory udostępniają mieszkańcy i miłośnicy Choroszczy. W ten sposób, jak czytamy we Słowie wstępnym, „nie tylko symbolicznie, ale również materialnie cała choroszczańska społeczność jest w dzieło Choroszczy i o Choroszczy zaangażowana”.

Zaangażowani w stworzenie tej książki byli też uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, którzy, pod opieką pań nauczycielek historii: Ewy Zalewskiej i Beaty Jabłońskiej, przeprowadzili wywiady z byłymi naczelnikami i burmistrzami Miasta i Gminy Choroszcz (określenia tych funkcji przez lata zmieniały się). Oni także zaszczycili nas swoją obecnością, a osobach: Jana Romańczuka, Józefa Pogorzelskiego, Romualda Szydłowskiego, Jerzego Ułanowicza i obecnego włodarza Gminy Choroszcz, inicjatora powstania tej publikacji – Roberta Wardzińskiego.

W choroszczańskiej promocji wydawniczej udział wzięli również: Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Jana Chrzciciela i św. Szczepana Męczennika w Choroszczy – ks. kan. Leszek Mieczysław Struk, Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu w Białymstoku – dr. hab. Joanna Sadowska, Dyrektor Muzeum Wojska w Białymstoku – Robert Sadowski, w imieniu dyrektora Muzeum Podlaskiego – w spotkaniu uczestniczył dyrektor Bartosz Kulikowski. Był też obecny starosta powiatu białostockiego – Jan Bolesław Perkowski, zastępca Domu Pomocy Społecznej „Trzy Dęby” w Choroszczy – Grzegorz Popko, dyrektor SP Choroszcz Ewa Zawistowska. Władze Gminy Choroszcz, obok burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego, reprezentowali: radni miejscy na czele z Przewodniczącą Rady – p. Beatą Marleną Jeżerys oraz Jackiem Dąbrowskim, kierownictwo Urzędu Miejskiego, w osobach: zastępcy burmistrza Choroszczy – Grzegorza Gabriana, a także sekretarza Gminy Choroszcz – Mirosława Zalewskiego. Byli z nami tego dnia mieszkańcy Gminy Choroszcz, miłośnicy jej dawnych dziejów oraz sympatycy Kawiarenek Historycznych.

To wydawnictwo o wyjątkowym charakterze, ponieważ przedstawia nie tylko indywidualne postaci, lecz także całe zbiorowości czy formacje kształtujące Gminę Choroszcz przez wieki; nie tylko samorządowców, ale nade wszystko liderów i społeczników, dla których Gród nad Horodnianką stanowił najdroższe miejsce do życia. 

Publikacja „Choroszcz 1919-2023. Liderzy, mandatariusze, społecznicy” zawiera przekrój artykułów przygotowanych zarówno przez zawodowych historyków, jak również przez lokalnych pasjonatów historii – i to jest niezaprzeczalna wartość dzieła. Dzieła, które, jak dotąd, w najbardziej obszerny sposób prezentuje tak szerokie spektrum sylwetek z historii i współczesności Gminy Choroszcz.

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i tak liczną obecność. I oczywiście – zapraszamy do lektury.

Ze Słowa wstępnego:

„Ukazane w tomie osobowości, to najczęściej pojedyncze osoby, lecz nierzadko też całe formacje czy grupy społeczne. To liderzy, przywódcy, którzy wzięli na siebie odpowiedzialność kształtowania lokalnej sztafety pokoleń, to mandatariusze – reprezentujący Choroszcz, będąc jednocześnie wierzycielami ludzkich nadziei i społecznego zaufania. Wreszcie, to społecznicy, których gros działań i starań na rzecz choroszczańskiej wspólnoty wielokrotnie przekraczało sztywne, formalne ramy i konwencjonalne powinności. To nade wszystko gospodarze, których wizje i strategie materializowały się w dialogu ze Wspólnotą. Wszak zarządzać strukturą terytorialno-społeczną i przeprowadzić ją przez proces zmian, przeobrażeń, zaskakujących meandrów, niespodziewanych wirów i fal historii – nie sposób w pojedynkę. Kluczem jest prawdziwa współpraca, czyli wspólna praca. Wiedzą o tym wszyscy mądrzy i odpowiedzialni włodarze.”

Z Wprowadzenia:

„Niechby książka ta zaciekawiła nie tylko rodowitych choroszczan, wywołała pytania, spowodowała dyskusję, zachęciła do podejmowania nowych wątków. A przede wszystkim wzmocniła tożsamość mieszkańców,  wszak otaczająca nas rzeczywistość tak szybko się przekształca, dokonując bezpowrotnej naturalnej zmiany pokoleń. W imieniu inicjatorów i autorów tego dzieła, życzymy przyjemnej, pożytecznej lektury”.

Powrót na początek strony