Choroszcz to „Gmina Dobra do Życia”!

Serwis Samorządowy PAP ogłosił wyniki 3. rankingu pn.: „Gmina Dobra do Życia”, ukazującego jakość życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Cieszymy się, że po raz kolejny Gmina Choroszcz jest w czołówce – znalazła się w pierwszej „5” samorządów z województwa podlaskiego, które oferują mieszkańcom wysoką jakość życia. Nie zwalniamy tempa!

depesza_GDZ_0.png

Ranking „Gmina Dobra do Życia” powstaje na podstawie kompleksowego badania, w którym brane są pod uwagę aż 63 wskaźniki, dobrane we współpracy z naukowcami z Polskiej Akademii Nauk: środowisko naturalne, rozwój demograficzny, rozwój społeczno-ekonomiczny, rynek pracy, warunki mieszkaniowe i energia, infrastruktura osadnicza i ład przestrzenny, zdrowie i bezpieczeństwo, dostępność i jakość usług, kultura i rekreacja, a także aktywność społeczna. To szereg kryteriów – na niektóre z nich samorządy mają wpływ, ale są i takie, które trudno zmienić, niemniej na jakość życia oddziałują. Wszystkie razem tworzą Wskaźnik Jakości Życia, czyli: stopnia zaspokojenia potrzeb człowieka.

Raport podsumowujący ranking Serwisu Samorządowego PAP „Gmina Dobra do Życia” jest próbą oceny stanu zaspokojenia potrzeb społecznych w Polsce, na możliwie niskim stopniu dezagregacji przestrzennej gmin. Jest prawdopodobnie najbardziej wyczerpującym i szczegółowym terytorialnie ujęciem nakreślonych wyżej zagadnień w Polsce. Wśród nich znajdują się te, na które pośredni lub bezpośredni wpływ mają samorządy; w istotnym zakresie wykorzystano również szereg różnorodnych danych środowiskowych – wraz z postępującą urbanizacją i rosnącą antropopresją kwestie jakości środowiska przyrodniczego będą coraz ważniejsze dla jakości życia. Prezentowany ranking gmin jest więc wypadkową trendów regionalnych, często zawartej w tym geograficznej renty lokalizacyjnej, ale także polityki społecznej władz lokalnych, wreszcie samych mieszkańców.

Większość wskaźników została obliczona za 2022 rok lub za ostatnie trzy-cztery lata (2019-2022). Przyjęcie kilkuletniego okresu referencyjnego wynikało ze zmienności wskaźników w czasie, jak też faktu, że wpływ na nie mogła mieć pandemia COVID-19.

Cieszymy się, że po raz kolejny obiektywne gremium ekspertów oceniło naszą Gminę Choroszcz tak wysoko. Nie zwalniamy tempa! Trzymamy się obranego kursu!

Raport podsumowujący ranking Serwisu Samorządowego PAP „Gmina Dobra do Życia” prezentujemy poniżej jako osobny plik.

Na podst. https://samorzad.pap.pl/kategoria/gmina-dobra-do-zycia/wyniki

Powrót na początek strony