Choroszcz to potencjał – wywiad z Burmistrzem Choroszczy Robertem Wardzińskim

Końcówka roku – to tradycyjnie – czas podsumowań. Dokonujemy rodzaju bilansu tego, co za nami, jakie odcinki się całkowicie zamykają i odchodzą, a jakie przekształcają się w etapy, które się domykają, by być może w kolejnym czasie odrodzić się na nowo i przyjść z ofertą nowych otwarć. O rodzaj podsumowania poprosiliśmy również Burmistrza Choroszczy Roberta Wardzińskiego.

Fot_początek_1.JPG

Kończący się rok to dobry czas na podsumowania… Jaki to był rok, Panie Burmistrzu?

2023 był rokiem, z perspektywy którego z nadzieją patrzyliśmy w przyszłość. Chyba wszyscy pragnęliśmy odetchnąć od dopiero co opanowanej i bezprecedensowej dla nas wszystkich pandemii, poczuć ulgę i poszerzyć perspektywy. Nie zawsze było to możliwe, ponieważ przecież wojna na Ukrainie nadal trwa, niedawno wybuchł kolejny konflikt zbrojny na Bliskim Wschodzie – i choć wydaje się, że są to wydarzenia geograficznie stosunkowo odległe od nas, to jednak mają one na nas wpływ – czy to w zakresie bezpośredniego poczucia zagrożenia (tak jak w przypadku Ukrainy), czy też obaw o składowe naszego funkcjonowania (myślę tu o stabilizacji finansowej państw Europy i świata). Był to więc rok trudny finansowo, w wielu momentach niepewny, dlatego intensywny. Niemniej, z mojej perspektywy – bardzo dobry.

Bardzo dobry? Dlaczego? Skąd taki optymizm?

Ponieważ mimo niepewnej sytuacji finansów publicznych, zrealizowaliśmy w Gminie Choroszcz szereg zaplanowanych wcześniej inwestycji – wymienię tylko niektóre: oddaliśmy mieszkańcom tereny rekreacyjne w Dzikich, odnowioną świetlicę w Łyskach. W Pańkach świętowaliśmy 75-lecie istnienia lokalnej OSP, jak też zakończyliśmy też, trwającą tam wiele lat, budowę remizy strażackiej; tamtejsza jednostka OSP otrzymała lepszy samochód bojowy. W Rogowie zakończyliśmy proces adaptacji siedziby dawnej szkoły na lokale mieszkalne, m.in. na potrzeby uchodźców. Oddaliśmy też mieszkańcom sporo nowych dróg, np. ulice: Szumiących Traw i Jesiennych Liści w Porosłach, ul. Żółtkowską i Sportową w Choroszczy; możemy już komfortowo jeździć szosą kruszewską na całej długości. Ponadto, wybudowaliśmy (kończąc I etap) nową wewnętrzną ulicę Powstania Styczniowego w Choroszczy, by mieszkańcom bloków umożliwić bardziej komfortowy dojazd i nowe miejsca parkingowe. W 2024 roku ruszamy z kolejnym etapem i kontynuacją tej inwestycji. Modernizacje przeszły też ulice Białostocka i T. Kościuszki w Choroszczy – niezwłocznie uruchamiamy tam kolejną linię transportu publicznego Białostockiej Komunikacji Miejskiej. Udało nam się doświetlić aż 55 ulic miejskich, wymieniając ponad 650 opraw na oprawy ledowe; teraz, dzięki oszczędnościom, już przystępujemy do realizacji oświetlenia ulicznego w pozostałych miejscowościach na terenie naszej Gminy. Dodatkowo, dbając o ekologię, zainstalowaliśmy infrastrukturę fotowoltaiczną na czterech świetlicach wiejskich (w Pańkach, Konowałach, Izbiszczach i Zaczerlanach), a także na budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Rozpoczęliśmy i częściowo zakończyliśmy remonty naszego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu: po kapitalnej modernizacji ruszyła biblioteka i nowe przestrzenie oddane odwiedzającym Centrum; remontujemy sale naszych towarzystw senioralnych oraz pozostałych NGOsów, mających swoją siedzibę w M-GCKiS. Po latach, gruntownej modernizacji doczekał się nasz „Orlik”, gdzie kompleksowo wymieniliśmy nawierzchnię. W ramach realizacji Budżetu Obywatelskiego, sportowcom-piłkarzom oddaliśmy do użytkowania nowe szatnie wraz z zapleczem sanitarnym oraz o dodatkową infrastrukturę wyposażyliśmy „Kominowe Bajoro”. Wokół Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy już powstały boiska do piłki nożnej, czy siatkówki; wzdłuż ul. Sportowej ciągnie się bieżnia, jest skocznia do skoku w dal i trójskoku, a także rzutnia do pchnięcia kulą. Podobnie w Złotorii – wokół Szkoły Podstawowej, obok obecnego trawiastego boiska do piłki nożnej, powstaje kolejne – wielofunkcyjne: do siatkówki, czy koszykówki, otoczone 4-torową bieżnią oraz przestrzenią do skoków w dal; inwestycja obejmuje również plac zabaw z bezpiecznymi zabawkami i urządzeniami dla dzieci. Zatem w 2023 roku w Gminie Choroszcz, jak zawsze: działo się dużo, i to dużo dobrego!

Tak jest w istocie. Rok 2023 był też w Choroszczy rokiem jubileuszy…

Tak, uroczyście obchodziliśmy 160. rocznicę postania styczniowego, który to zryw w naszej gminie w sposób szczególny honorujemy – w tym roku jubileusz świętowaliśmy zarówno 22 stycznia – na naszej pięknej „Szubienicy”, jak i w październiku – przy odnowionej mogile powstańczej przy ul. Zastawie I w Choroszczy; z tej okazji wydaliśmy też nowatorską publikację autorstwa H. Zdanowicza, "Zarys dziejów Powstania Styczniowego na obszarze między Surażem i Choroszczą". Bogatą i interesującą ofertę zaproponowaliśmy naszym mieszkańcom i gościom podczas 41. Dni Choroszczy, 34. Jarmarku Dominikańskiego czy 24. Dnia Ogórka, a także podczas Narodowego Czytania „Nad Niemnem” nad Narwią w Izbiszczach czy podczas wielu, naprawdę wielu interesujących i atrakcyjnych wydarzeń kulturalnych. Sukcesywnie i konsekwentnie staramy się zacieśniać już utrwaloną współpracę ze środowiskami senioralnymi, także w zakresie profilaktyki zdrowia (oferując cykliczne badania mammograficzne, system bezpłatnych szczepień przeciwko grypie „Grypoodoporni 65+”, promując co miesiąc honorową donację krwi), pomagamy naszym seniorom w ramach Korpusu Wsparcia Seniorów, kontynuujemy pomoc w zakresie dostarczania żywności czy darmowego opału najbardziej potrzebującym… Generalnie: sukcesywnie i konsekwentnie staramy się wychodzić z naszymi inicjatywami coraz dalej i coraz szerzej, zapraszając do wspólnych działań mieszkańców całej gminy.

A tych Gminie Choroszcz przybywa!

Tak. Nasza gmina intensywnie się rozrasta i społecznie ubogaca – mamy nowych mieszkańców, którzy zdecydowali się wybrać nas na miejsce swego zamieszkania i – tego mocno życzymy: szczęśliwego życia; myślę tu o terenach miasta Choroszcz, ale głównie podmiejskich Porosłów, Krupnik, Łysek czy Klepacz. W 2023 roku nasza Gmina, według Rankingu Serwisu Samorządowego PAP znalazła się w pierwszej „5” samorządów z województwa podlaskiego, które oferują mieszkańcom wysoką jakość życia. Cieszy nas to bardzo, że jesteśmy tak wysoko lokowani wśród zadowolonych mieszkańców. Dlatego też obecne nasze działania, ale i kolejne plany są związane z tym nowym społecznym trendem (a może nawet „modą na Choroszcz”? – śmiech). Chciałbym bowiem, aby w przyszłości nasza gmina była jeszcze lepiej skomunikowana: i wewnętrznie oraz z ościennymi gminami pod względem transportu publicznego. Jedną z większych inwestycji, jakie właśnie zrealizowaliśmy, jest rozbudowa naszej szkoły podstawowej, gdzie miejsca do nauki znajdzie kolejnych 120 dzieci. W 2024 roku ruszamy z budową żłobka samorządowego, w wyniku czego tworzymy miejsca dla 50 nowych dzieci. Przymierzamy się też do budowy nowego przedszkola. W tym roku rekrutacja do naszych placówek oświatowych przebiegła bezproblemowo, niemal wszystkie dzieci – „żłobiaczki”, przedszkolaki i „zerówkowicze” – znalazły u nas swoje miejsce, a my też doposażyliśmy oddziały zerowe w nowe pomoce dydaktyczne oraz zabawki, niemniej, w przyszłości najmłodsze pokolenia choroszczan znajdą blisko 200 miejsc w nowo wybudowanej placówce.

Ale te plany wykraczają poza kolejny, nowy – 2024 rok… Czy to oznacza, że zamierza Pan kandydować na Burmistrza?

Tak, oficjalnie mogę to potwierdzić: będę kandydować na Burmistrza Choroszczy w najbliższych wyborach samorządowych wiosną 2024 roku. Jestem rodowitym choroszczaninem, mieszkańcem Choroszczy, i Choroszcz to moje DNA, moja tożsamość. Już jako mały chłopak, poznając przestrzenie naszej Gminy, wiedziałem jakich zmian może potrzebować. Jako dorosły mężczyzna z kolei, najpierw jako radny (miejski, a następnie powiatowy), wraz z przemianami polityczno-gospodarczymi oraz technologicznymi, widziałem jaki nasza Gmina posiada potencjał, jednak jakby nie miała „siły”, jak by brakowało jej energii, by z tego rezerwuaru korzystać. Natomiast od dziewięciu lat jako włodarz – gospodarz Gminy Choroszcz, oraz jeden z ponad 16 tysięcy jej obywateli, w konsekwentny i odpowiedzialny sposób wpływam na jej rozwój, legitymizuję kształt jej przemian. W ciągu tego czasu zmieniło się bardzo dużo, a często słyszę, że wprost nie do wiary, jak Choroszcz przekształca swoje oblicze – i bardzo się z tego powodu cieszę. Wielokrotnie podkreślam: Gmina Choroszcz zasługuje na rozwój i wzrost. A takie cechy, jak: ambicja, ciekawość, patrzenie wyżej i dalej Choroszcz ma wpisane w swój wewnętrzny kod. Zwłaszcza, że dookoła jest tyle możliwości, które proces ten umożliwiają. W 2015 roku udało się nam wprowadzić Choroszcz na ścieżkę należnego jej od lat wzrostu, z powodzeniem kontynuujemy te działania do dziś – unowocześniając gminę, tworząc z niej miejsce komfortowe i wygodne w sensie urbanistycznym, ale też otwarte społecznie: szanująca historię, tradycję, lokalną specyfikę miejsca i ludzi. I cel ten chcę kontynuować.

Uważam, że dzięki zdobytemu doświadczeniu, jestem bardzo dobrze przygotowany do roli Burmistrza Choroszczy, a doskonała współpraca z sołtysami, mieszkańcami, współpracownikami, a nade wszystko z radnymi miejskimi – w kolejnych latach nasz kierunek zintensyfikuje oraz uświetni. Już teraz obiektywnymi wskaźnikami precyzyjnie wyznaczonych przez nas celów, są tytuły i wyróżnienia, jakie przyznawane są nam przez niezależne gremia – że ponownie przywołam ogólnopolski ranking „Gmin Dobrych do życia”, ale też wspomnę o ostatnim potrójnym tytule, jaki uzyskała nasza Gmina Choroszcz w Rankingu Gmin Województwa Podlaskiego: Gmina Choroszcz została liderem gmin miejsko-wiejskich województwa podlaskiego (trzeci raz z rzędu), najlepszą gminą powiatu białostockiego oraz liderem (IV miejsce) spośród 118 gmin województwa podlaskiego. Wszystkie wcześniejsze, jak również obecne laury i zaszczyty – to obiektywny dowód uznania i docenienia naszej pracy przez zewnętrznych ekspertów. Ten rodzaj uznania cieszy szczególnie, ponieważ nie jest uznaniowy – a jest bezstronny i niezawisły.

Jestem i wizjonerem, i realizatorem jednocześnie. Wierzę zatem, że po pierwsze, Gmina Choroszcz w procesie swojego rozwoju nie powiedziała jeszcze „ostatniego słowa”: chce zaskakiwać, chce oferować mieszkańcom to, co najlepsze, i już poszukujemy możliwości realizacji naszych planów. Zatem: Choroszcz, do dzieła! Bo a Choroszcz jest moda – zawsze!

Zatem: powodzenia, Panie Burmistrzu! Zwłaszcza w Nowym – 2024 roku, ale też w dalszym czasie – kreowania jeszcze lepszej Gminy Choroszcz!

Powrót na początek strony