Gmina Choroszcz przeznacza do najmu w trybie bezprzetargowym

zabudowaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Choroszcz na czas oznaczony 10 lat

Ilustracja do artykułu herb bez tla.png

Burmistrz  Choroszczy

 

Informuje, że zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz.344 tj. ze zm.) został wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Choroszcz:

 

1)  przeznaczonych do najmu na czas oznaczony 10 lat:

  • budynek komunalny wraz z gruntem przynależnym stanowiące zabudowaną nieruchomość o nr geod. 103/18 w Rogowie, gm. Choroszcz

 

oraz zamieszczono na stronie internetowej: https://choroszcz.pl, https://bip.choroszcz.pl  Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

https://bip.choroszcz.pl/akty-prawne/zarzadzenia-burmistrza/zarzadzenia-2023/zarzadzenie-5312023-z-07112023-r.html

 

 

 

 

Choroszcz  07 listopad 2023 r.

Powrót na początek strony