Gmina Choroszcz wszechstronnie wspiera seniorów

Informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy realizuje Program „Wspieraj Seniora”. Niezależnie od programu, choroszczański M-GOPS w codziennej swojej pracy stale pomaga mieszkańcom gminy Choroszcz w wieku powyżej 60. roku życia. Dociera do osób samotnych, schorowanych czy niepełnosprawnych. Program „Wspieraj Seniora” to dodatkowa aktywność oferowana srebrnym choroszczanom.

Ilustracja do artykułu Wspieraj seniora.jpg

Program „Wspieraj Seniora” to inicjatywa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Celem programu jest wsparcie seniorów w wieku 70+, którzy pozostają w domu w związku z zagrożeniem zarażenia się COVID-19. W szczególnych przypadkach, pomoc może być udzielona także osobom poniżej 70. roku życia. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej danej osoby. Ocena sytuacji i decyzja o udzieleniu wsparcia na terenie Gminy Choroszcz, należy do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Udzielenie pomocy w ramach programu nie zależy od kryterium dochodowego.

Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Program „Wspieraj Seniora” polega na pomocy w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a w szczególności: na dostarczeniu do domu seniora zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, zakup lekarstw, opłacenie rachunków.

Pomoc skierowana jest do seniorów z terenu Gminy Choroszcz, a w szczególności do osób zamieszkujących samotnie, którym rodzina z różnych przyczyn nie może zabezpieczyć ich potrzeb.

W jaki sposób zgłosić swoje potrzeby?

KROK 1:

  • Zadzwoń na infolinię: 22 505 11 11. Infolinia działa pon.-nd. w godz. 8.00-21.00.
  • Zgłoś podczas rozmowy, że zdecydowałeś się zostać w domu. WAŻNE: Zapisz datę i godzinę kiedy dzwoniłeś – informacje te będą później potrzebne do weryfikacji.
  • Osoba przyjmująca zgłoszenie, przekaże Twoją prośbę o pomoc do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.

KROK 2:

Pracownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy skontaktuje się z Tobą telefonicznie. W celu weryfikacji, poda datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. Następnie zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób można Ci pomóc: czy potrzebujesz wykonania zakupów czy dokonania koniecznych opłat. Poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz wspólnie ustalicie datę wizyty.

PAMIĘTAJ: podczas rozmowy telefonicznej, zapisz nr tel. do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która do Ciebie przyjdzie. W razie wątpliwości, zadzwoń do M-GOPS: 85 713 22 23.

KROK 3:

Przychodzi do Ciebie osoba, którą M-GOPS w Choroszczy wyznaczy do pomocy. W celu weryfikacji, osoba ta poda swoje imię i nazwisko.

Podczas wizyty zachowaj zasady bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

Jeśli potrzebujesz zakupów – pieniądze za nie przekazujesz po dokonaniu zakupów. W przypadku opłacania rachunków – zasady i sposób rozliczania tej usługi, ustala indywidualnie M-GOPS w Choroszczy, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

KROK 4:

Odbierasz zakupy od osoby, która Ci pomaga. Stosuj się do zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

PAMIETAJ!
Płacisz tylko za RZECZYWISTY KOSZT ZAKUPÓW, LEKÓW I RACHUNKÓW.
Usługa realizacji pomocy jest nieodpłatna!

Kto do mnie przyjdzie, by pomóc?

Na terenie Gminy Choroszcz, program realizuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy (Choroszcz, ul. dominikańska 2, tel.: 85 713 22 23). Zakupy czy usługi mogą być realizowane poprzez pracowników Ośrodka (pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników administracyjnych i innych), wolontariuszy lub członków OSP.

Czy pomoc ośrodka jest jednorazowa czy może być realizowana wielokrotnie?

Usługa pomocy seniorom może być świadczona raz w tygodniu bądź kilka razy w czasie trwania programu, przy czym jest to uzależnione od możliwości Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy w Choroszczy i potrzeb osoby starszej.

Czy mogę zadzwonić bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej, żeby poprosić o usługi w ramach programu?

Jeśli senior jest w wieku w wieku 70+ i wymaga wsparcia, może zadzwonić bezpośrednio do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy pod nr. tel. 85 713 22 23, jednak w pierwszej kolejności rekomendujemy kontakt za pomocą infolinii: 22 505 11 11.

WAŻNE: senior pokrywa koszty zakupów, leków i opłat. Senior przekazuje pieniądze w chwili dostarczenia artykułów spożywczych lub leków – po otrzymaniu paragonu i zweryfikowaniu listy zakupów. W przypadku opłacania rachunków, zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy, podczas kontaktu z seniorem. Usługa dokonania zakupów, opłacenia rachunków jest nieodpłatna.

Seniorze, nie przekazuj pieniędzy pracownikom M-GOPS przed otrzymaniem zakupów i leków!

W przypadku opłacania rachunków, proś o potwierdzenie wpłaty.

Program jest realizowany od 20 października do 31 grudnia 2020 r.

Za realizację programu odpowiada Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Seniorze, jeżeli chcesz skorzystać z pomocy, zadzwoń na infolinię pod nr: 22 505 11 11. Wówczas Twoja prośba zostanie przekazana do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy. Pracownik M-GOPS w Choroszczy skontaktuje się z Tobą telefonicznie i ustali zakres pomocy, której potrzebujesz i dostarczy zakupy. Zapraszamy.

Powrót na początek strony