Informacja o wynikach przetargu ustnego na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Gminy Choroszcz o nr geod. 122 położonej w obrębie Ogrodniki, gm. Choroszcz.

młotek.jpg

I N F O R M A C J A

O WYNIKU TRZECIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

 

Burmistrz Choroszczy informuje, że w dniu 16 stycznia 2024 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Choroszczy odbył się trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 122 o powierzchni 0,0919 ha, położonej w obrębie Ogrodniki, gm. Choroszcz, KW BI1B/00255285/1, stanowiącej własność Gminy Choroszcz.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu ustnego  na ww. nieruchomość.

 

Choroszcz, 24 stycznia 2024 r.

 

                                                                                                  B U R M I S T R Z

                                                                                           mgr inż. Robert Wardziński

Powrót na początek strony