Informacja o wyniku z pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

- niezabudowanej o nr geod. 1032/25, o pow. 0,0455 ha, KW BI1B/00240421/9 - niezabudowanej o nr geod. 1032/26, o pow. 0,0400 ha, KW BI1B/00240421/9 - niezabudowanej o nr geod. 1032/28, o pow. 0,0348 ha, KW BI1B/00240421/9

młotek.jpg

I N F O R M A C J A

 

Burmistrz Choroszczy informuje, że w dniu 7 maja 2024 r. o godz. 1000  w Urzędzie Miejskim w Choroszczy odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości:

- niezabudowanej o nr geod. 1032/25, o pow. 0,0455 ha, KW BI1B/00240421/9, położonej w obrębie Żółtki, gm. Choroszcz, stanowiącej własność Gminy Choroszcz. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu ustnego na ww. nieruchomość;

- niezabudowanej o nr geod. 1032/26, o pow. 0,0400 ha, KW BI1B/00240421/9, położonej
w obrębie Żółtki, gm. Choroszcz, stanowiącej własność Gminy Choroszcz.
Do przetargu został dopuszczony 1 uczestnik. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 33 408,00 zł (netto), najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła 33 748,00 zł (netto), na nabywcę przedmiotowej nieruchomości został wyłoniony  Pan Krzysztof Zalewski;

- niezabudowanej o nr geod. 1032/28, o pow. 0,0348 ha, KW BI1B/00240421/9, położonej  w obrębie Żółtki, gm. Choroszcz, stanowiącej własność Gminy Choroszcz. Do przetargu został dopuszczony 1 uczestnik. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 29 065,00 zł (netto), najwyższa cena osiągnięta w przetargu wynosiła 29 365,00 zł (netto), na nabywcę przedmiotowej nieruchomości zostali wyłonieni Państwo Kamil i Marta Konończuk.

 

 

Choroszcz, 16 maja 2024 r.

 

Powrót na początek strony