Infrastruktura Krytyczna – zwróćmy na nią uwagę

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przekazuje obywatelom rekomendacje dotyczące zawracania szczególnej uwagi na obiekty Infrastruktury Krytycznej, czyli obiekty i systemy kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli.

pylon-8574348_1280.jpg

Infrastruktura krytyczna (wg ustawy o zarządzaniu kryzysowym) obejmuje systemy:
- zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa,
- łączności,
- sieci teleinformatycznych,
- finansowe,
- zaopatrzenia w żywność,
- zaopatrzenia w wodę,
- ochrony zdrowia,
- transportowe,
- ratownicze,
- zapewniające ciągłość działania administracji publicznej,
- produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych.

Infrastruktura krytyczna (IK) pełni kluczową rolę w funkcjonowaniu państwa i życiu jego obywateli. W wyniku zdarzeń spowodowanych siłami natury lub będących konsekwencją działań człowieka, IK może być zniszczona, uszkodzona, a jej działanie może ulec zakłóceniu, przez co zagrożone może być życie i mienie obywateli. Równocześnie tego typu wydarzenia negatywnie wpływają na rozwój gospodarczy państwa. Stąd też ochrona infrastruktury krytycznej jest jednym z priorytetów państwa i dlatego Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przekazuje obywatelom rekomendacje dotyczące zawracania szczególnej uwagi na obiekty Infrastruktury Krytycznej, a w szczególności rekomenduje się zwracanie szczególnej uwagi na:

- nieuprawnione obserwowanie, fotografowanie oraz nagrywanie obiektów Infrastruktury Krytycznej oraz szczególnie ważnych dla zachowania ciągłości funkcjonowania państwa;

- montaż urządzeń niewiadomego pochodzenia (kamery lub inne urządzenia zasilane np. solarnie) w pobliżu kompleksów szczególnie istotnych, np. na słupach, drzewach;

- długotrwale zaparkowane samochody w okolicy obiektów, np. z wideorejestratorami;

- aktywność osób / firm noszącą znamiona działalności nietypowej /niestandardowej w pobliżu obiektów IK;

- utrzymywanie kontaktów przez pracowników IK z cudzoziemcami wyjeżdżającymi do państw d. ZSRR, w szczególności do Federacji Rosyjskiej i na Białoruś;

- próby nawiązywania przez osoby trzecie nieuzasadnionych kontaktów z pracownikami IK lub ich rodzinami (bezpośrednio jak również poprzez portale społecznościowe / randkowe / aplikacje etc.);

- ubieganie się o zatrudnienie w obiektach IK cudzoziemców bądź naturalizowanych obywateli RP;

- informacje dot. zakupu, bądź wynajmu przez cudzoziemców nieruchomości znajdujących się w pobliżu obiektów IK;

- nieuzasadnione publikowanie przez pracowników w mediach społecznościowych, informacji na temat szczegółów zatrudnienia w kompleksach IK oraz szczególnie ważnych dla zachowania ciągłości funkcjonowania państwa;

- incydenty stanowiące zagrożenie w sferze cyberprzestrzeni (w szczególności włamania, ataki na serwery, umieszczanie wrogich, bądź fałszywych treści na stronach internetowych podmiotów szczególnie istotnych dla zachowania ciągłości funkcjonowania państwa).

W przypadku zaobserwowania powyższych sytuacji zaleca się niezwłoczne zgłaszanie takich informacji do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel.: 85 743 95 35, e-mail: czk@bialystok.uw.gov.pl).

Fot. www.pixabay.com

Powrót na początek strony