Komunikat Gminy Choroszcz ws. losowania Grantobiorców Programu Grantowego dot. OZE

Poniżej przedstawiamy Komunikat Gminy Choroszcz w sprawie losowania Grantobiorców Programu Grantowego pn. „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Choroszcz”.

Ilustracja do artykułu Choroszcz_HERB.png

Komunikat Gminy Choroszcz
w sprawie losowania Grantobiorców Programu Grantowego
pn. „Redukcja emisji dwutlenku węgla
poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Choroszcz”

W związku z nieporozumieniami obecnymi w przestrzeni publicznej, a nade wszystko w związku z napięciami społecznymi narosłymi wokół Projektu Grantowego pn. „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Choroszcz”, w myśl zaleceń Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Gmina Choroszcz jest zobligowana do unieważnienia losowania Grantobiorców wyłonionych w dn. 30.04.2021 i powtórzenia tego procesu.

W związku z tym informujemy, iż ponowne losowanie Grantobiorców w ww. programie odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku o godz. 12.00 w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy (Choroszcz, ul. H. Sienkiewicza 29).

Jednocześnie informujemy, iż Wnioskujący nie muszą ponownie składać dokumentów – losowanie zostanie przeprowadzone na podstawie dokumentów aplikacyjnych złożonych już przez Wnioskujących do Urzędu Miejskiego w Choroszczy – zgodnie z Regulaminem naboru i realizacji Projektu Grantowego „Odnawialne Źródła Energii” w Gminie Choroszcz.

Informujemy ponadto, że każdemu z wniosków został nadany osobny, indywidualny numer podlegający procedurze losowania, o czym każdy z Wnioskujących zostanie poinformowany osobnym pismem. Powtórzenie procedury wyłaniania Grantobiorców oznacza, że na nowo zostaną ustalone listy – zarówno podstawowa, jak i rezerwowa.

Aby nie było żadnych wątpliwości wobec procesu wyłaniania Grantobiorców, już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w procedurze losowania w roli obserwatorów.

***


 

Powrót na początek strony