Konsultacje projektów uchwał – wydłużenie terminu

Burmistrz Choroszczy informuje, iż do 18 września br. wydłuża termin konsultacji projektów uchwał z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Choroszcz. Szczegóły prezentujemy poniżej.

herb bez tla — kopia.png

Poddawane pod konsultacje projekty uchwał dotyczą:

1) przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz;

2) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie
– na Formularzu zgłaszania opinii
(który publikujemy jako osobny plik poniżej artykułu)
w terminie 11-18 września 2023 roku
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl

Powrót na początek strony