Międzynarodowy Dzień Mediacji – stwórz plakat i wygraj nagrody!

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza dzieci i młodzież do udziału w konkursie na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji. Nagrodzone prace znajdą się w kalendarzu na 2021 rok. Zgłoszenia można przesyłać do 6 września.

Ilustracja do artykułu colour-pencils-color-great-red-green.jpg

Międzynarodowy Dzień Mediacji i Tydzień Mediacji przypadają w październiku 2020 roku. Aby je uświetnić, Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje konkurs na plakat promujący mediację – jako alternatywny do procesu sądowego sposób rozwiązywania sporów.

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Ma pomóc w upowszechnieniu wiedzy na temat mediacji i zachęcić do korzystania z niej.

Zadanie konkursowe polega na stworzeniu plakatu promującego mediację – jedną z metod polubownego rozwiązywania sporu.

Jury, pod przewodnictwem wiceministra sprawiedliwości Marcina Romanowskiego, spośród zgłoszonych propozycji wybierze 12 najlepszych prac, w tym zwycięską. Prace laureatów pojawią się w kalendarzu na 2021 rok, którego druk zleci Ministerstwo. Dostaną go m.in. sędziowie koordynatorzy ds. mediacji oraz autorzy zwycięskich prac.

Laureaci konkursu otrzymają zaproszenie na spotkanie z wiceministrem sprawiedliwości – Marcinem Romanowskim, podczas którego zostanie wykonana pamiątkowa fotografia oraz odbędzie się wręczenie nagród. Ponadto zwycięska praca wykorzystana będzie jako plakat promujący Dzień i Tydzień Mediacji oraz konferencję organizowaną corocznie przez Wydział ds. Mediacji Ministerstwa Sprawiedliwości. Internauci wybiorą również, za pośrednictwem Facebook’a, laureata nagrody publiczności.

Na zwycięzców czekają: bezprzewodowe głośniki JBL oraz opaski (zegarki) monitorujące codzienną aktywność fizyczną, w tym pokonany dystans, fazy snu.

Szczegóły konkursu dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/konkurs-dla-mlodziezy-na-plakat-promujacy-miedzynarodowy-dzien-mediacji--nowy-termin-nadsylania-prac oraz w zaktualizowanym regulaminie (który dołączamy poniżej artykułu).

Mat. org./UM
Fot. www.foter.com

Powrót na początek strony