O kłamstwach w internecie – dla seniorów

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku serdecznie zaprasza seniorów z terenu województwa podlaskiego na bezpłatne warsztaty w trybie stacjonarnym pn. „Prawda jest inna – jak chronić się przed kłamstwami w Internecie i w życiu”. Rekrutacja – jeszcze do 28 marca. Szczegóły – poniżej.

hands-545394_1280.jpg

Warsztaty prowadzone będą w formie stacjonarnej, w grupach do 12 osób.

Uczestnikom otrzymają:
- materiały warsztatowe/dydaktyczne
- zaświadczenie o ukończeniu warsztatu.

Celem warsztatów jest umożliwienie wykorzystania wiedzy i doświadczeń na rzecz bezpieczeństwa i aktywnego rozwoju na rzecz społeczności, uwrażliwienie seniorów na możliwe zagrożenia, kłamstwa i oszustwa. Podniesienie umiejętności krytycznego myślenia i krytycznej analizy materiałów w Internecie

Termin warsztatów: 11 kwietnia 2024 roku (czwartek)

Godziny warsztatów: 10:00-13:00.

Warsztaty prowadzi trener Pani Bożena Bednarek.

Osoby zainteresowane udziałem w warsztacie proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego i przesłanie drogą elektroniczną na adres: anna.nazaruk@rops-bialystok.pl do dnia 28 marca 2024 r. Osobą do kontaktu w zakresie rekrutacji jest Anna Nazaruk-Saczko, tel. 782 819 868.

Osoby zakwalifikowane na warsztaty zostaną o tym powiadomione drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Materiały do pobrania:
- formularz zgłoszeniowy
- Program warsztatów
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

ul. gen. George'a Smitha Pattona 8, 15-688 Białystok
- tel. 85 744 72 75
tel. 85 744 72 72 wew. 122
www.rops-bialystok.pl

Fot. www.pixabay.com

Powrót na początek strony