Obywatelskie projekty w Choroszczy w 2024 roku

Od 2 do 13 października 2024 roku mieszkańcy Choroszczy będą mogli oddać swój głos i zdecydować które z zakwalifikowanych do ewentualnej realizacji projektów będą wdrażane w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2024 rok. Listę zaproponowanych inwestycji prezentujemy poniżej.

BO_2024_PROJEKTY.png

Do 25 września 2023 roku był czas na podanie do publicznej wiadomości listy projektów zgłoszonych przez mieszkańców do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2024 rok. Czynimy to niniejszym, przedstawiając szczegółowe zestawienie obywatelskich inicjatyw zaproponowanych:

  1. NAZWA ZADANIA: Bezpieczni na STRAŻy Twojego bezpieczeństwa – sprzęt dla OSP Choroszcz

WNIOSKODAWCA: Mateusz Talipski

OPIS PROJEKTU: W ramach projektu planuje się zakup sprzętu z zakresu wyposażenia ochronnego w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ratowników, umundurowania ochronnego, oraz sprzętu ratownictwa techniczno-drogowego i ratownictwa gaśniczego.

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU: Celem projektu jest doposażenie ratowników OSP Choroszcz w sprzęt niezbędny do ratowania życia i mienia. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Choroszczy poprzez podniesienie poziomu ochrony strażaków-ratowników działających w ramach OSP w Choroszczy. Strażacy ochotnicy narażeni są na największe niebezpieczeństwo, ponieważ jako pierwsi docierają z pomocą do miejsca zdarzenia. Im większy i nowocześniejszy poziom ochrony strażaków tym większe możliwości w niesieniu pomocy mieszkańcom naszego miasta. Wyposażenie zakupione w ramach projektu w znaczący sposób wpłynie na poprawę potencjału ratowniczego strażaków w czasie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych nie tylko w czasie pożarów ale również w czasie innych zdarzeń. SZACUNKOWY KOSZT: 100 000,00 zł.

  1. NAZWA ZADANIA: Szatnia sportowa i bramki dla najmłodszych

WNIOSKODAWCA: Konrad Okruszko

OPIS PROJEKTU: W ramach projektu planuje się zakup kontenerowej szatni sportowej na potrzeby zawodniczek drużyn dziecięco-młodzieżowych Lambada Girls Choroszcz. Lokalizacja inwestycji: Stadion Miejski w Choroszczy lub teren przy „Orliku”. Wymiary kontenera ok. 5x6 metrów jako jedno duże pomieszczenie z toaletą i umywalką, ewentualnie wydzielonym zamykanym pomieszczeniem na sprzęt sportowy. W ramach projektu planuje się również zakup dwóch kompletów (4 szt.) bramek dla najmłodszych zawodników/zawodniczek które grają w kategorii żaki/żaczki (wymiary bramek 3,0x1,55 m).

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU: Od 2019 roku kiedy istnieje Akademia Piłkarska dla dziewcząt „Lambada Girls” drużyna nie ma swojego miejsca gdzie dziewczęta mogłyby się przebierać, gdzie można przyjmować drużyny gości oraz gdzie można zrobić np. spotkanie z rodzicami. Dzięki zakupowi kontenerowych szatni takie miejsce się pojawi. Dziewczęta odnoszą sukcesy na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Fajnie aby miały swoje miejsce gdzie będą się czuły jak u siebie. Zakupione bramki mogłyby być wykorzystane także przez inne grupy dziecięce. Dzięki dwóm kompletom komfortowe będzie rozgranie całego turnieju na dwóch boiskach. SZACUNKOWY KOSZT: 100 000,00 zł.

  1. NAZWA ZADANIA: Artyści na scenę czyli jak uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy tworzą teatr – część I.

WNIOSKODAWCA: Małgorzata Czulewicz

OPIS PROJEKTU:  Projekt będzie obejmował kilka etapów. I etap –  zakup sceny-podestu do budynku szkoły przy ul. Powstania Styczniowego 26a wraz ze schodami i osłonami oraz częściowe nagłośnienie miejsca w którym podest będzie ustawiony (aula na I piętrze szkoły) wraz z montażem. II etap – zakup i montaż pozostałych elementów nagłośnienia.

CELE i UZASADNIENIE PROJEKTU: Projekt jest realizacją pomysłu który powstał podczas przygotowań do wielu uroczystości szkolnych, imprez edukacyjnych i kulturalnych na terenie placówki. W szkole uczy się duża grupa uczniów uzdolnionych muzycznie, tanecznie i artystycznie. Chętnie biorą udział w wielu przedsięwzięciach artystycznych, duża ich liczba zgłasza się do proponowanych przez nauczycieli działań sceniczno-teatralnych. Nauczyciele przygotowujący zespołowo uczniów do występów na scenie działają w sposób rzetelny, potrafią zmobilizować uczniów do prezentacji swoich możliwości talentów. W placówce utworzona została grupa chóru. Każdego roku w zajęciach chóru bierze udział ok. 25-30 uczniów. Nauczyciel muzyki ma bardzo pozytywny wpływ na młodzież, potrafi zachęcić uczniów do udziału w występach chóru, dostrzega talenty muzyczne swoich podopiecznych, wspiera ich i angażuje do samorealizacji uzdolnień. Dzięki zakupionemu sprzętowi uczniowie będą mogli rozwijać swoje talenty i poszerzać umiejętności artystyczne. Szkoła zyska możliwość profesjonalnego kształtowania u uczniów umiejętności występów publicznych, co jest konieczne, a wynika z obserwacji w ramach nadzoru pedagogicznego. Efekty przyszłej pracy z uczniami na scenie wpłyną na rozwój samej placówki i promocję szkoły w środowisku. SZACUNKOWY KOSZT: 100 000,00 zł.

Kolejne terminy związane z Budżetem Obywatelskim Miasta Choroszcz na 2024 rok:

- od 2 do 13 października 2023 r. – konsultacje z mieszkańcami Choroszczy w sprawie wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Choroszcz na 2024 rok

- do 27 października 2023 r. – ogłoszenie wyników głosowania.

Powrót na początek strony