Od soboty 24 października 2020 r. – cała Polska w strefie czerwonej

W związku z dramatyczną sytuacją epidemiczną, decyzją rządu RP zasady ze strefy czerwonej zostają rozciągnięte na całą Polskę od soboty 24 października 2020 r. Wszędzie więc – w każdym powiecie obowiązują dokładnie takie same obostrzenia.

Ilustracja do artykułu 729x308.jpg

EDUKACJA:
- od 24.10. do 8.11.2020 – uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych, słuchacze placówek kształcenia ustawicznego oraz centrów kształcenia zawodowego – NAUKA ZDALNA.

- przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych – BEZ ZMIAN.

WYDARZENIA SPORTOWE:
- współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe BEZ UDZIAŁU PUBLICZNOŚCI.

WAŻNE: W zajęciach organizowanych jako forma zorganizowanej aktywności fizycznej lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) – może brać max. 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób z obsługi wydarzenia.​​​

WYDARZENIA KULTURALNE:
- mogą się odbywać z udziałem max. 25 proc. publiczności, przy: udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 m odległości. Obowiązek zakrywanie ust i nosa.

GASTRONOMIA:
- działalność stacjonarna restauracji ZAKAZ. Możliwa realizacja usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos oraz w dowozie.

* Stołówki szkolne: ZAKAZ; wyjątek: wydawanie posiłków dozwolone jedynie dla klas I-III SP oraz kadry szkolnej z zachowaniem reżimu sanitarnego (zakrywanie ust i nosa przez klientów i obsługę, zachowanie odległości itp.).

* Restauracje hotelowe: dozwolone, ale tylko dla gości hotelowych nocujących co najmniej 1 dobę hotelową. Podawanie posiłków odbywa się wyłącznie do stolika i w reżimie sanitarnym (zakrywanie ust i nosa przez klientów i obsługę, zachowanie odległości itp.). 

DZIAŁALNOŚĆ HOTELARSKA:
- DOPUSZCZALNA, z wyłączeniem działalności klubów i dyskotek oraz miejsc udostępnionych do tańczenia;
- stosuje się przepisy dotyczące kongresów, gastronomii oraz działalności kulturalnej czy sportowej – jeśli taka jest świadczona w hotelu itp. Baseny, centra fitness oraz siłownie – dostępne tylko dla gości hotelowych przebywających z hotelu co najmniej 1 dobę hotelową.

AQUAPARKI I BASENY: ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI
- wyjątek I: obiekty te mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej 1 dobę hotelową.
- wyjątek II: z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.
- wyjątek III: wyłączone z zakazu prowadzenia działalności są sportowe kluby taneczne i szkoły tańca, które udostępniają miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

WESOŁE MIASTECZKA, PARKI ROZRYWKI LUB PARKI REKREACYJNE: ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI

SIŁOWNIE I CENTRA I KLUBY FITNESS: ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI
- wyjątek I: obiekty te mogą działać w hotelach wyłącznie dla gości, których pobyt wynosi co najmniej 1 dobę hotelową;
- wyjątek II: z zakazu prowadzenia działalności wyłączone są baseny, siłownie, kluby i centra fitness, które: działają w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, przeznaczonych dla pacjentów, są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole;
- wyjątek III: wyłączone z zakazu prowadzenia działalności są sportowe kluby taneczne i szkoły tańca, które udostępniają miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni.

KINA:
- wydarzenia kulturalne mogą się odbywać z udziałem max. 25 proc. publiczności, przy udostępnieniu co czwartego miejsca lub przy zachowaniu 1,5 m odległości. Obowiązek zakrywanie ust i nosa.

SANATORIA, REHABILITACJA, UZDROWISKA: DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA – z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów; wyjątek: przypadki, w których zaprzestanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta.

ZGROMADZENIA PUBLICZNE I SPOTKANIA:
- możliwość organizowania zgromadzeń do 5 osób. Ponadto odległość między zgromadzeniami nie może być mniejsza niż 100 m. Uczestnicy powinni utrzymywać dystans 1,5 m od siebie i zakrywać usta i nos.

WAŻNE: ograniczenie liczby osób dotyczy też imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej niezależnie od ich rodzaju – do 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego (z wyjątkiem spotkań służbowych). 
- wyjątek: powyższe limity nie dotyczą miejsc kultury.

KOŚCIOŁY:
-
jeśli wydarzenie religijne odbywa się w kościele – obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult; limit: 1 osoba na 7m2 przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m.

WESELA, KOMUNIE, KONSOLACJE, INNE UROCZYSTOŚCI RODZINNE I PRZYJĘCIA OKOLICZNOŚCIOWE: ZAKAZ

TRANSPORT ZBIOROWY:
Pojazdem można przewozić tyle osób, ile wynosi:

a) 50% liczby miejsc siedzących albo
b) 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
WAŻNE: limity dotyczą także transportu dla uczniów organizowanego przez jednostki samorządu terytorialnego. 

MASKI: OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ W CAŁYM KRAJU

HANDEL:
* obowiązują OGRANICZENIA LICZBY OSÓB W SKLEPACH uzależnione od wielkości sklepu:
- dla sklepów o powierzchni do 100 m2 – 5 osób na kasę,
- dla sklepów powyżej 100 m2 – 1 osoba na 15 m2,
- OBOWIĄZEK ZAKRYWANIA UST I NOSA oraz NOSZENIA PRZEZ KLIENTÓW RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH podczas zakupu towarów lub usług, lub stosowania środków do dezynfekcji rąk. 

KLUBY NOCNE, DYSKOTEKI: ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI Z WYŁĄCZENIEM SPORTOWYCH KLUBÓW TANECZNYCH I SZKÓŁ TAŃCA

SALONY KOSMETYCZNE, FRYZJERSKIE I TATUAŻU: DZIAŁALNOŚĆ W REŻIMIE SANITARNYM
W miejscu, w którym jest prowadzona taka działalność, przebywa wyłącznie obsługa oraz obsługiwani klienci, a w przypadku, gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

WAŻNE: stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między tymi stanowiskami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 2 m od powierzchni podłogi.

PRZEMIESZCZANIE SIĘ OSÓB:
* DZIECI I MŁODZIEŻ DO 16. ROKU ŻYCIA: w godz. 8.00-16.00 w dniach nauki szkolnej – obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Ważne: zasada ta nie obowiązuje: kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i dni wolne od nauki;
* SENIORZY: Seniorze, zostań w domu!
Apelujemy o ograniczenie przemieszczania się seniorów, zwłaszcza osób po 70. roku życia. Wyjątkiem są sytuacje związane z: 

- wykonywaniem czynności zawodowych, 
- zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, 
- sprawowaniem lub uczestniczeniem w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych. 

Mat. i fot. na podst.: www.gov.pl

Powrót na początek strony