Konsultacje projektów uchwał

Burmistrz Choroszczy zaprasza do konsultacji projektów uchwał organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Choroszcz, których cele statutowe obejmują działalność związaną z dyskutowanymi aktami prawnymi.

Ilustracja do artykułu herb bez tla.png

Podane do konsultacji uchwały dotyczą:
- przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok;
- uchylenia Gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków mieszkańców Gminy Choroszcz z tytułu opłat za odbiór segregowanych odpadów komunalnych

Wszelkie uwagi i propozycje prosimy składać pisemnie w terminie

18-25 czerwca 2021 r.

 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz
lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl.

Przedmiotowe projekty uchwał, wraz z formularzem opnii, prezentujemy w postaci załączników – jako osobne pliki dołączone poniżej artykułu.

Powrót na początek strony