Podlaski Zarząd OSP RP obradował w Klepaczach

Niecodziennie zdarza się, aby władze wojewódzkie Ochotniczych Straży Pożarnych obradowały na wyjeździe. A jeśli przyjmują zaproszenie, jednostka OSP, która jest gospodarzem, poczytuje to sobie jako ogromne wyróżnienie. I tak właśnie było 15 czerwca 2021 roku w OSP Klepacze w Gminie Choroszcz.

Ilustracja do artykułu 76568f4f-a1a2-44cc-a7ba-9e2b76e055f1.JPG

Wyjazdowym obradom Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Podlaskiego 15 czerwca 2021 roku przewodniczył Prezes Podlaskiego Oddziału Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej – st. bryg. Andrzej Koc. W naradzie uczestniczyli również, między innymi: Podlaski Komendant Wojewódzki Państwowych Straży Pożarnych – st. bryg. Sebastian Zdanowicz, Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP – st. bryg. Robert Tadeusz Dzierżek, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Białymstoku – bryg. mgr Radosław Pułtorak, Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP oraz Członek Zarządu Głównego OSP RPZdzisław Czakis, Dyrektor Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP – Lucyna Golonko, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP – Jan Gradkowski, kapelani strażaków: kapelan wojewódzki kościoła prawosławnego – ks. prot. mgr Piotr Borowik oraz kapelan powiatowy kościoła rzymskokatolickiego – ks. prałat Dariusz Marek Mateuszuk, oraz po stronie gospodarzy: Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, Prezes OSP Klepacze dh Antoni Ostrowski oraz Komendant jednostki, a także Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego OSP RP Województwa Podlaskiego – dh Piotr Paweł Dojlida, a także Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji Kuratorium Oświaty w Białymstoku – Wioletta Kowieska.

Podczas spotkania podsumowano ubiegły – 2020 rok (m.in. zatwierdzono sprawozdanie finansowe, przyjęto informację o działalności oddziału, a także raport z kampanii sprawozdawczo-wyborczej w jednostkach OSP na terenie województwa podlaskiego). Podjęto także decyzje na 2021 rok: przyjęto budżet Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP województwa podlaskiego na 2021 rok, zatwierdzono program działania Oddziału, a także omówiono bieżące sprawy oddziału.

Bardzo się cieszę, że Gmina Choroszcz może podejmować na swoim terenie tak zacnych gości – mówi Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński. Takie wyjazdowe posiedzenia Podlaskiego Zarządu OSP RP nie zdarzają się często, a jeśli już – jest to ogromne wyróżnienie, zarówno dla goszczącej jednostki, jak i dla całej gminy. To spotkanie to wynik dobrej, konstruktywnej współpracy środowiska strażaków i samorządu, a także dobry prognostyk na przyszłość – dodaje włodarz Gminy Choroszcz.

Powrót na początek strony