Pokonałeś COVID-19? Oddaj osocze i pomóż wyzdrowieć innym!

Chorowałeś na koronawirusa i wyzdrowiałeś? Twoje osocze jest bardzo cenne! Zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. Zachęcamy: oddaj osocze w najbliższym Centrum Krwiodawstwa i w ten sposób uratuj zdrowie i życie drugiemu człowiekowi!

Ilustracja do artykułu 40778ed9-613a-48af-91f5-1f032559d4c1.png

Kto może oddać osocze?

Osocze może oddać osoba, która:

  • miała potwierdzony dodatni wynik badania na koronawirusa,
  • przeszła leczenie i została uznane za osobę w pełni zdrową,
  • uzyskała dwa ujemne wyniki badania na koronawirusa, a od wykonania ostatniego badania minęło minimum 14 dni,
  • jest w wieku 18-60 lat,
  • nie ma i nie leczy się z powodu przewlekłych chorób,
  • spełnia wymagania stawiane wszystkim potencjalnym dawcom krwi i osocza.

Przed wizytą w RCKiK w Białymstoku, prosimy o kontakt telefoniczny: 85 745 63 01, 85 745 63 11, 85 745 63 45.

Powrót na początek strony