Projekt „Mała retencja”

Stowarzyszenie N.A.R.E.W – Narwiańska Akacja Rozwoju Ekonomicznego Wsi zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu i środowiska przyrodniczego, w tym występowanie suszy, poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji na obszarze LGD N.A.R.E.W.”

Ilustracja do artykułu Mała retencja_banner.jpg

Celem projektu jest podniesienie wiedzy społeczności lokalnej obszaru LGD N.A.R.E.W. w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, w tym wykorzystania małej retencji w skali lokalnej, poprzez organizację konferencji i szkoleń.

Projekt jest realizowany w okresie 01.05.2021-31.10.2021 roku na obszarze objętym Lokalną Strategią Działania LGD N.A.R.E.W., tj. w gminach: Choroszcz, Łapy, Kobylin Borzymy, Krypno, Poświętne, Sokoły, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Wyszki, Zawady.

Grupę docelową projektu stanowią osoby, które zamieszkują gminy z obszaru LSR, w szczególności osoby pochodzące z grup defaworyzowanych opisanych w LSR Stowarzyszenia N.A.R.E.W: bezrobotna młodzież (osoby do 35. roku życia), kobiety na obszarach wiejskich i tzw. domownicy, osoby starsze (po 50 r. ż.), osoby niepełnosprawne, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach Projektu zaplanowano następujące działania:

  1. Szkolenia z zakresu zastosowania małej retencji w gospodarstwie domowym i rolnym dla 110 uczestników (11gr x 10os x 8h). Szkolenia realizowane będą w każdej z gmin objętych projektem po jednym szkoleniu.
  2. Konferencja pt.: Wzmacnianie odporności na zmiany klimatu, w tym występowanie suszy, poprzez wykorzystanie potencjału małej retencji i środowiska przyrodniczego na obszarze LGD N.A.R.E.W dla 50 uczestników.
  3. Zakup zbiorników na deszczówkęw ramach realizacji projektu w celu promowania działań proekologicznych wpływających pozytywnie na zmiany klimatu zostaną zakupione dekoracyjne zbiorniki na deszczówkę, które zostaną umieszczone przy każdej z 11 gmin członkowskich Stowarzyszenia N.A.R.E.W. Będą one przykładem dobrych praktyk związanych z zatrzymywaniem wody dla mieszkańców poszczególnych gmin.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Choroszcz do udziału w projekcie. Rekrutację uczestników planujemy zrealizować w okresie czerwiec-lipiec 2021r.

Pod artykułem – jako osobne pliki załączamy: Regulamin rekrutacji oraz Formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://stowarzyszenienarew.org.pl/?p=4696.

Projekt jest realizowany w ramach działania 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 finansowego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Na podst. mat. org./UM

Powrót na początek strony