Rekrutacja do przedszkoli i I klas szkół w gminie Choroszcz

Burmistrz Choroszczy, Zarządzeniem nr 556/2024 z dnia 273stycznia 2024 r. określił terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Choroszcz. Szczegóły przedstawiamy w tabeli poniżej, a także publikujemy w plikach dołączonych osobno poniżej artkułu.

stypendia(3).png

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024
do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,
publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I publicznych szkół podstawowych
w Gminie Choroszcz

RODZAJ CZYNNOŚCI

Terminy
w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy
w postępowaniu uzupełniającym

Składanie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej dziecka

od 29.02.2024 r.

do 07.03.2024 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do placówki, wraz z wymaganą dokumentacją, potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 08.03.2024 r.

do 22.03.2024 r.

od 10.06.2024 r.

do 14.06.2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 19.04.2024 r.

do 19.06.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki

do 22.04.2024 r.

do godz. 12.00

do 20.06.2024 r.

do godz. 12.00

Pisemne potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do danej placówki

do 30.04.2024 r.

do 25.06.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki

do 02.05.2024 r.

do godz. 12.00

do 26.06.2024 r.

do godz. 12.00

Powrót na początek strony